fbpx

Generalforsamling og Sommerfest

06 juni
16:00 - 23:00

Forskningsparken
Forum og Toppsenteret

Generalforsamlingen er viktig og alle medlemmer inviteres (og oppfordres) til å delta. Etter Generalforsamling byr vi på et spennende faglig program og grillfest på taket.

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere,

For medlemmer: Du inviteres her til vår generalforsamling i FORUM 6. juni. Det er viktig at du kommer – vi trenger din mening for videre utvikling av klyngen. Invitasjon, agenda og underliggende papirer blir sendt til alle, men registrer din deltakelse her. Generalforsamlingen holdes på norsk, om ikke annet forespørres.

For medlemmer og samarbeidspartnere: Bli med på vår sommerfest; vi byr på godbiter av både faglig og smaklig art – først i FORUM så grilling på taket av Forskningsparken. Nye medlemmer inviteres til å presentere sitt selskap for publikum i en to minutters pitch.

15:30    Registrering og lett servering
Generalforsamling i Forum:

16:00          Velkommen ved Carl Christian Gilhuus-Moe, styreleder i Norway Health Tech

16:05          NCE Norway Health Tech: Resultater 2018, plan og strategi for 2019 – 2020 ved Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech

 • Ny klynge og forretningsmodell for Norway Health Tech
 • Spørsmål, dialog og diskusjon

16:30           Generalforsamling – med følgende agenda:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Fortegnelse over medlemmer til stede på generalforsamlingen
 5. Fremleggelse av styrets beretning for foregående regnskapsår
 6. Godkjenning av revidert regnskap for siste år
 7. Fremleggelse av revisors uttalelse
 8. Fastsettelse av revisors honorar
 9. Godkjennelse av ansvarsfrihet for styremedlemmene
 10. Beslutning om årsoppgjørsdisposisjoner
 11. Behandling av budsjett og fastsettelse av kontingent for påfølgende år
 12. Saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet
 13. Valg av
 14. Styreleder
 15. Nestleder
 16. Styremedlemmer
 17. Revisor
 18. Valgkomité

17:10         Pause med forfriskninger

Del to:        Status og fremtid for Norsk helseindustri

17:30               Velkommen ved Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech

17:35               Status og fremtidsperspektiv for norsk helsenæring ved Erik Jacobsen, Partner Menon Economics

17:50               Hvordan oppnå en tredobling av norsk helseindustri innen 2030 Håkon Haugli, Administrerende direktør Innovation Norway

18:10               Panel dialog med Håkon Haugli, Erik Jacobsen, Kari Krogstad/CEO Medistim ASA og Heidi Blengsli Aabel/CEO CheckWare – og våre medlemmer

18:35               Pitch fra nye medlemmer (1 min per medlem) – koordinert av Anita Moe Larsen, Head of Communication, Norway Health Tech

19:00               Sommerfest og grillparty på terrassen ved Toppsenteret

23:00              Festen rundes av

VELKOMMEN!!

Påmelding