fbpx

Digital fag-og demodag for spesialisthelsetjenesten og sykehusene om Covid-19 løsninger

29 oktober
09:00 - 12:00

Online

Presentasjon av løsninger og produkter som kan være med på å støtte spesialisthelsetjenesten og sykehusene i Norge til å håndtere kortsiktige og langsiktige konsekvenser av pandemien.

(foto: Intervensjonssenteret, OUS)

Sykehusene gikk fra ordinær drift til unntakstilstand i løpet av et par dager da pandemien tok tak i Norge. Rutiner og prosedyrer måtte justeres, og det viktigste ble å håndtere de umiddelbare behovene, både innenfor behandling og utstyr.  

Det er nå noen måneder siden, og vi nærmer oss en ny normal. Hva har vi lært av det som skjedde og hva vil den “nye normalen” innebære. Vi inviterer dere til å møte Sykehusinnkjøp og sykehus som deler sine erfaringer, samt selskap som har løsninger som kan møte noen av utfordringene. 

Program :

Korona situasjonen – konsekvenser og trender 

09.00-09.05 Velkommen. Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech

Del I Hvordan har arbeidet med nasjonalt innkjøp av smittevernprodukter gått, og hva planlegges det for av nasjonale sikkerhetslagre fremover? Hør Sykehusinnkjøp og lær mer om innovative norske leverandører som tilbyr løsninger til markedet.

09.05-09.15 Utfordringer og behov som følge av Covid-19 i sykehusene. Erfaringer fra arbeidet som Sykehusinnkjøp satte opp v/Kjetil Istad, Adm.Dir. Sykehusinnkjøp

09:15-09:45 Møt selskap med løsninger innen smitte, frakker, desinfisering,

 • Sfactor- produserer masker
 • Vicotee termal
 • EpiGuard
 • ASAP Norway
 • Decon-X

Del II Hør erfaringer fra behandlingsstudier ved Vestre Viken og hvordan nasjonale og internasjonale aktører jobber med utvikling av både medisinsk utstyr for behandling og utvikling av tester.

09.45-09.55 Behandlingsstudier ved covid-19 infeksjon, v/Fagsjef forskning Lars Heggelund, Drammen Sykehus Vestre Viken

09.55-10.20 Møt selskap som har løsninger  innen testing og legemidler

 • PerkinElmer
 • Roche
 • Vitas
 • Helseapps (Helseboka)
 • Genetic Analysis

Del III – Antall videokonsultasjoner eksploderte i mars, april og juni, men har normalisert seg noe de siste månedene. Hør om erfaringer med bruk av digitale avstandsoppfølgingsløsninger samt få innsikt i hva norske leverandører har utviklet.

10.20-10.30 Sunnaas sykehus med fokus på digitale løsninger for digital hjemmeoppfølging under Covid-19, by Hilde Sørlie, ansvarlig for telemedisin

10.30-1050 Møt selskap som presenterer løsninger innen telehelse, digital arbeidsflyt og avstandsoppfølging

 • Checkware
 • Dignio
 • Videonor
 • Smart Crowding
 • Rosberg

Del IV Norge har hatt relativt sett få smittede, men man ser til dels store langtidsskader hos de som har hatt sykdommmen. Hør om arbeidet med rehabilitering både fra sykehus og leverandører.

10.50-11.05 Covid-19 – Rehabilitering og oppfølging av pasienter v/ Harprit Singh Jhooti, Lege i spesialisering innen fysikalsk medisin og rehabilitering ved LHL Sykehuset

11.05-11.30  Møt selskap som presenterer løsninger innen rehabilitering, mental helse, Covid-19 fatigue og ensomhet

 • MotiTech
 • Norse Feedback
 • Otivio 
 • Tackl 

 11.30-11.45 Match med selskapene. Hvert selskap har et rom for “besøk” og Q&A  

SfactorBli med i Microsoft Teams-møte  

VicoteeBli med i Microsoft Teams-møte  

EpiGuardBli med i Microsoft Teams-møte  

ASAP NorwayBli med i Microsoft Teams-møte  

Decon-XBli med i Microsoft Teams-møte  

PerkinElmer: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Roche: Bli med i Microsoft Teams-møte  

VitasBli med i Microsoft Teams-møte  

Helseapps (Helseboka): Bli med i Microsoft Teams-møte  

Genetic Analysis: Bli med i Microsoft Teams-møte  

CheckWare: Bli med i Microsoft Teams-møte  

DignioBli med i Microsoft Teams-møte  

VideonorBli med i Microsoft Teams-møte  

Smart CrowdingBli med i Microsoft Teams-møte  

RosbergBli med i Microsoft Teams-møte  

MotiTechBli med i Microsoft Teams-møte  

Norse FeedbackBli med i Microsoft Teams-møte  

OtivioBli med i Microsoft Teams-møte  

TacklBli med i Microsoft Teams-møte  

 11.45-12.00 Match med selskapene. Hvert selskap har et rom for “besøk” og Q&A 

Samme link som møtene over!

NB – spørsmål til selskapene stilles direkte i teamsrommet til selskapet.  

Påmelding