fbpx

Digital fag-og demodag for kommunehelsetjenesten om Covid-19 løsninger

Municipality —
30 oktober
09:00 - 12:00

Online

Løsninger for å takle Covid-19 utfordringer på kort- og lang sikt.

(bilde: Dignio)

Pandemien snudde opp ned på hele kommunesektoren og ga kommunene nye utfordringer i en allerede hektisk og presset hverdag. Hvilke utfordringer var de mest presserende? Vi spurte kommunene og noen av tilbakemeldingene var at smittevern og rengjøring/desinfeksjon i hjemmetjenesten ble vanskelig, nye oppgaver ble pålagt samtidig som kommunikasjonen ble utfordrende på grunn av manglende fysisk kontakt. Samlet sett er det utfordringer på kort og lang sikt.

Gjennom denne dagen får vi innblikk i hverdagen hos kommunen og utfordringene de står overfor. Samtidig vil vi se nye løsninger som vil kunne bidra til å løse nåværende problemer og gjøre oss bedre forberedt for fremtiden.

Vi inviterer alle kommuner som er på utkikk etter gode løsninger for å takle Covid-19 utfordringene på kort og lang sikt, og bedrifter med relevante produkter og løsninger, som er interessert i kommunenes hverdag.

Etter presentasjonene vil det være mulig for kommunene å møte bedriftene i egne Teams-rom (se nederst på siden).

Program 

Korona situasjonen – konsekvenser og trender 

09.00-09.10 Velkommen. Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech

09.10-09.20 Arbeidet med nasjonal koronaporteføljen og hvordan KS bidrar i dette, ved Terje Wistner, Avdelingsdirektør eHelse, FID

DEL I – Hvordan organisere testing, smittesporing og smittevern? Hør hvordan Oslo Kommune har organisert seg og hvilke utfordringer de ser.

09.20-09.30 Oslo Kommunes arbeid og utfordringer under Covid-19 og hva vi tenker fremover. v/Richard Åstrand, Seksjonssjef Digital transformasjon og IKT hos Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Oslo Kommune

09.30-10.00 Møt selskaper som har løsninger innen smittevern (PPE), desinfisering, smittesporing

 • Mobile Hospital
 • Zebra Technologies Europe
 • Decon-X
 • Sfactor
 • ASAP Norway
 • Polynor – utstyr til vaksinasjoner

DEL II – Med personalet i karantene og stort press på å sette opp og drifte nye tjenester med uforutsigbart volum blir det et stort behov for rekruttering, opplæring og systemer for effektiv arbeidsflyt. Få innsikt i hvordan kommune Asker har løst dette samt bli kjent med noen løsninger.

10.00-10.15 Covid-19 i Asker kommune – utfordringer og løsninger, Etablering av koronaklinikk v/Solveig M. Onstad, Eli Sofie Berg og Lisa K. Hagen Asker kommune

10.15-10.35 Møt selskap med totalløsning for Covid test lab, e-læringsverktøy eller digital arbeidsflyt

 • Dossier Solutions
 • Bloc – timebestillingsløsning for besøk på sykehjem i Asker
 • Helseapps (Helseboka)
 • PerkinElmer

DEL III – For å redusere smittefaren har flere kommuner tatt i bruk digitale løsninger. Hør erfaringer fra en kommune og bli kjent med noen av løsningene som finnes i markedet.

10.35-10.50 Brådigitalisering – helsepersonells erfaringer med bruk av videomøter under Covid19, v Gro Hilde Severinsen og Line Silsand,  begge forskere ved Nasjonalt senter for E-helse forskning

10.50-11.20 Møt selskap som pitcher innen mental helse, rehabilitering, samhandling, digital loggføring, optimalisering av pasientoppfølging og avstandsoppfølging

 • Dignio
 • MotiTech
 • JodaCare
 • Norsk Telemedisin (Omsyn)
 • Otivio
 • Safe4

11.20-11.50 Match med selskapene. Hvert selskap har et rom for “besøk” 

Mobile Hospital: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Zebra Technologies Europe: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Decon-X: Bli med i Microsoft Teams-møte  

sFactor: Bli med i Microsoft Teams-møte  

ASAP Norway: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Polynor: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Dossier Solutions: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Bloc: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Helseapps (Helseboka): Bli med i Microsoft Teams-møte  

PerkinElmer: Bli med i Microsoft Teams-møte 

Dignio: Bli med i Microsoft Teams-møte  

MotiTech: Bli med i Microsoft Teams-møte  

JodaCare: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Norsk Telemedisin: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Otivio: Bli med i Microsoft Teams-møte  

Safe4: Bli med i Microsoft Teams-møte

11.45-12.00 Match med selskapene. Hvert selskap har et rom for “besøk” 

Benytte samme link som 11:30-11:45 

Påmelding