fbpx

Digitalt frokostmøte om innovasjonspartnerskapet «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag»

16 March
09:00 - 10:00

Webinar

Prosjektet fokuserer på pasienter med hjerneslag og deres forløp fra akutt slagenhet til de er hjemme. Det er Sunnaas Sykehus som sammen med Indre Østfold kommune lyser ut konkurranse om innovasjonspartnerskap finansiert av Innovasjon Norge. Delta på møtet og få informasjon om utlysningen og se etter mulige partnere.

Se webinaret i opptak – klikk på lenken til streamen HER

Gjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet.

I dag ser det ut til at funksjonsnivået faller for mange pasienter i denne overgangen. Det er også ønskelig at løsningen også skal ha overføringsverdi for andre tilsvarende/lignende diagnosegrupper.

Få mer informasjon og still spørsmål til prosjektledelsen for prosjektet. Du vil også få mulighet til å booke 1:1 møter med andre selskaper etter informasjonen for å diskutere partnerskap.

Les mer om behovet som skal dekkes her.

Program:

09:00 Velkommen v Bent-Håkon Lauritzen, Norway Health Tech

09:05 Informasjon om utlysningen «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag» v/Kirsten Sæther, Samhandlingssjef Sunnaas Sykehus og Lars Martinsen, Indre Østfold kommune

09:45 Partnering – Norway Health Tech ønsker å legge til rette for at små og store selskaper finner hverandre for å skape leveransedyktige konsortier.

Vi inviterer selskapene til å presentere seg kort og si noe om hvilke former for samarbeid man kan være interessert i.

10:00 Åpent for en-til-en møter mellom selskaper som ønsker å diskutere partnerskap

Du får tilsendt link til deltakelse via Zoom møte ved påmelding.

VELKOMMEN!

Påmelding

Speakers

Kirsten Sæther

Samhandlingsjef - Sunnaas Sykehus

Kirsten.Saether@sunnaas.no

Lars Martinsen

Fysioterapeut - Indre Østfold kommune

lars.martinsen@io.kommune.no

Bent-Håkon Lauritzen

Advisor Market Development

bhl@norwayhealthtech.com