fbpx

Cody

Innovation Company —

Contact person

Ken Andre Myhra Kihle

Phone

35594600

Mobile

99224842

Email

post@cody.no

Address

Rødmyrjordet 7, 3735 Skien

Employees

9

Established

2000

Vi er et engineeringfirma som utvikler, konstruerer og bygger skreddersydd produksjonsutstyr – med tilhørende løsninger innenfor automasjon, robotisering og digitale styringssystemer. Vår kjernekompetanse er innen mekanisk design, robotikk, regulering, automasjon, industriell IT og kompleks systemintegrasjon. Våre største styrker er vår erfaring med å lage løsninger for mange forskjellige bransjer og vår evne til å lage maskiner som utfører mange operasjoner på et lite areal. Vi har lang erfaring med produktutvikling og utvikling av produksjonsutstyr innen blant annet farmasi, radiofarmasi, elektromedisinsk utstyr og hjelpemidler.

Vi kan hjelpe deg med å finne den raskeste veien til målet i utviklingsprosjektet ditt.