Highlighted event —

Bli med på reisen til digitaliserte arbeidsprosesser - erfaringer og resultater

23 mai

Oslo kommune sparte 3,6 MNOK på ett år ved å digitalisere sine arbeidsprosesser. Hør hvordan dette ble gjennomført, de erfaringene man dannet seg underveis og hvilke resultater det har skapt – både økonomisk men også operasjonelt.

30 mai
2018

DN konferansen om helseteknologi

30 mai
08 juni
2018

Should you file a patent application in Norway or USA first?

08 juni
12 juni
2018

Generalforsamling og sommerfest!

12 juni
28 november
2018

Nordic American Life Science Conference - NY

28 november