fbpx

Per R. Bronken

Partner
Tilbake til arrangement

Firma

SANDS

Telefon

+47 480 16 528

E-post

prb@sands.no

Bronken er spesialisert innenfor arbeidsrett, pensjon og personvern.

Bronken bistår norske og utenlandske selskaper innenfor alle bransjer med generell arbeidsrettslig bistand og konfliktløsning. Bronken har lang og bred erfaring innen kollektiv og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål. Han har særskilt kompetanse relatert til arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med virksomhetsoverdragelser og restruktureringer.

Bronken holder ofte foredrag om arbeidsrettslige temaer, og er engasjert som sensor og veileder ved universitetet i Bergen.

Han prosederer jevnlig for norske domstoler innenfor sine kompetanseområder.

Bronken har tidligere arbeidet som advokat i Thommessen og Arntzen de Besche.