fbpx

Vekst i Viken

Finansieringspartnere

Viken Fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Prosjektet skal være en katalysator for vekst i helsenæringen i Viken.

Hovedmålet i prosjektet er å skape vekst og nye arbeidsplasser i den digitale helsenæringen i Viken. Dette skal gjøres gjennom økt kompetanse, nettverk og samarbeid i regionen.

Dette skal oppnås gjennom:

Kompetanse og nettverk for skalering og vekst:

 • Identifisere og invitere helseteknologiselskaper i Viken som ønsker å delta i bedriftsnettverk for skalering og vekst
 • Etablere regionale nettverk som fokuserer på helsemarkedet i samarbeid med eksisterende innovasjonsselskaper, næringsforeninger, HUB’er og klynger.
 • Avdekke konkrete utfordringer hos helsebedriftene i Viken
 • Lage et målrettet opplæringsprogram, market access academy

Økt kompetanse om offentlig anskaffelser, helseøkonomiske krav og markedsmuligheter i det norske helsemarkedet. Samt øke «etterspørselkompetansen» hos kunden.

 • Planlegge og gjennomføre kurs i offentlige anskaffelser
 • Løpende overvåke og mobilisere til deltakelse i pågående anskaffelser
 • Planlegge og gjennomføre kurs i helseøkonomiske krav (Health Technology Assessment), og hvordan kost/ nytte kan vises.
 • Invitere til regelmessig markedsdialog med de største innkjøpsmiljøene i kommuner og helseforetak i regionen for å øke etterspørselskompetanse
 • Synliggjøre og øke kompetansen om markedsmuligheter utenfor offentlig helsetjeneste
 • Invitere til fagdager knyttet til spesifikke teknologi- eller diagnoseområder der selskapene får tilgang til fagpersoner fra helseforetakene

Øke bedriftenes kompetanse og kapasitet for skalering internasjonalt (Norden)

 • Utvikle program for eksport til Sverige, Danmark og Finland ved å koble nettverk og lage servicepakker som er tilpasset behovene.
 • Kartlegge modenhet ift nordisk skalering
 • Bistå selskaper og innovasjonsmiljøer med strategi for å søke EU programmer og bistå med å realisere søknaden

Prosjektet vil samarbeide med andre pågående prosjekter i klyngen og  i regionen ved å dele erfaringer og kunnskap, samkjøre aktiviteter og dele nettverk. Slik sikrer vi best mulig resultat for alle.

Om dette er interessant så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med prosjektleder Kari Anne.