fbpx

Vekst i Viken

Finansieringspartnere

Viken Fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Vi skal bygge kompetanse, arbeidsplasser og nettverk på tvers av offentlige virksomheter og private selskaper.

Prosjektet skal være en katalysator for vekst i helsenæringen i Viken, og koble næringen og offentlig sektor med relevante aktører i Sverige, Danmark og Finland.

 

 

Kommende aktiviteter 2023

📆 3. mai i Health2B: Seminar om digital hjemmeoppfølging

Presentasjon av ulike prosjekter. Selskaper demonstrerer relevante løsninger og OUS hjemme forteller om sine satsinger.

 

📆 22. mai – 25. mai i Gøteborg: Vitalis

Nordens største konferanse og messe for ehelse. Meld din interesse som utstiller her

 

📆 30. mai i Drammen: #HelseViken – tema: Digital hjemmeoppfølging

Helsehub Drammen i samarbeid med Norway Health Tech inviterer til heldags seminar og demonstrasjon av løsninger.

 

📆 14. juni på OsloMet i Oslo:  The Intelligent health conference 2023 – Personalized digital health

Mer informasjon kommer

 

📆 15. juni i Forskningsparken: The Health Tech Festival

Foredrag, demonstrasjon av løsninger, paneldebatter og pitching. Mer informasjon kommer.

 

Kompetanse og nettverk for skalering og vekst:

 • Identifisere og invitere helseteknologiselskaper i Viken som ønsker å delta i bedriftsnettverk for skalering og vekst
 • Etablere regionale nettverk som fokuserer på helsemarkedet i samarbeid med eksisterende innovasjonsselskaper, næringsforeninger, HUB’er og klynger.
 • Avdekke konkrete utfordringer hos helsebedriftene i Viken
 • Lage et målrettet opplæringsprogram, market access academy

Økt kompetanse om offentlig anskaffelser, helseøkonomiske krav og markedsmuligheter i det norske helsemarkedet. Samt øke «etterspørselkompetansen» hos kunden.

 • Planlegge og gjennomføre kurs i offentlige anskaffelser
 • Løpende overvåke og mobilisere til deltakelse i pågående anskaffelser
 • Planlegge og gjennomføre kurs i helseøkonomiske krav (Health Technology Assessment), og hvordan kost/ nytte kan vises.
 • Invitere til regelmessig markedsdialog med de største innkjøpsmiljøene i kommuner og helseforetak i regionen for å øke etterspørselskompetanse
 • Synliggjøre og øke kompetansen om markedsmuligheter utenfor offentlig helsetjeneste
 • Invitere til fagdager knyttet til spesifikke teknologi- eller diagnoseområder der selskapene får tilgang til fagpersoner fra helseforetakene

Øke bedriftenes kompetanse og kapasitet for skalering internasjonalt (Norden)

 • Utvikle program for eksport til Sverige, Danmark og Finland ved å koble nettverk og lage servicepakker som er tilpasset behovene.
 • Kartlegge modenhet ift nordisk skalering
 • Bistå selskaper og innovasjonsmiljøer med strategi for å søke EU programmer og bistå med å realisere søknaden

Prosjektet vil samarbeide med andre pågående prosjekter i klyngen og  i regionen ved å dele erfaringer og kunnskap, samkjøre aktiviteter og dele nettverk. Slik sikrer vi best mulig resultat for alle.

Vi har følgende fokusområder i prosjektet:

 • Markedstilgang Norge
 • Markedstilgang Norden
 • Academy (kompetanseheving)
 • Nettverksbygging
 • Offentlig-privat samarbeid
 • Ressursgrupper
  • SaaS-løsninger
  • Digitalisering av helsetjenesten (Topplederforum)
  • Ressursgruppe Norden

 

Virker dette interessant? Ta kontakt med prosjektleder Kari Anne Dehli.

 

Prosjektet er finansiert av: