fbpx

Singapore Global Growth

Prosjektpartnere

Norway Health Tech
Norwegian Smart Care Cluster

Finansieringspartnere

Innovation Norway

Kontaktinformasjon

Trine Radmann, Norway Health Tech

Ivar-Jo Banbæk Theien, Innovasjon Norge

Singapore er et av verdens mest spennende markeder for helsetjenester. Har bedriften din løsninger innen moderne helseteknologi og ønsker du å utforske markedsmulighetene i Singapore? Meld din interesse i eksportprogrammet og muligheten til å få rask og ressurseffektiv tilbakemelding på mulighetene i Singapore

Singapore har som ambisjon å lede utviklingen av moderne og førsteklasses helseløsninger og konsepter i Asia. Helsefremming, sykdomsforebygging og en god pleietjeneste er noen nøkkelområder. Helseindustrien ønsker å utvikle og identifisere nye innovative løsninger, konsepter og infrastruktur for å jobbe med de nevnte nøkkelområdene.

Gjennom Global Growth-programmet kan du oppdage nye forretningsmuligheter og finne nye samarbeidspartnere innen helse i Singapore.

Programmets innhold

Gjennom workshops og seminarer, både i Norge og i Singapore, vil bedriften din lære om markedet og trender innen helseindustrien i Singapore. Vi vil støtte deg i å bygge en markedsstrategi basert på denne innsikten. Du vil også kunne diskutere med lokale beslutningstakere og potensielle forretningspartnere om hvordan best løse ulike behov og utfordringer innen helse.

Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

 Prosjektmål for deltakende selskaper:

 • Lære og forstå helsemarkedet og forretningskulturen i Singapore
 • Møte aktuelle aktører og beslutningstakere i markedet
 • Identifisere og analysere forretningsmuligheter og samarbeidsprosjekter i regionen
 • Samle informasjon og innsikt for å utarbeide en realistisk forretningsplan for markedet

Hvorfor delta?

 • Ditt selskap har teknologi og løsninger som kan bidra til utviklingen av helsesektoren i Singapore
 • Din organisasjon vurderer muligheter for forretningsutvikling, innovasjon eller forskningspartnere i regionen
 • Asia er et interessant og relevante marked for din virksomhet nå og i fremtiden, og du ønsker å styrke din posisjon gjennom lokale prosjekter, partnere, virksomheter
 • Ditt selskap ønsker å utvikle og bekrefte selskapets internasjonale Go-to-Market strategi
 • Din organisasjon er villig til å sette av tid og ressurser for å jobbe med forretningsmuligheter I Singapore

Tidslinje

September – November 2019
Rekruttering/mobilisering av selskaper med moderne HealthTech og SmartCare løsninger

November 2019 – Januar 2020
Fast Track verifisering av markedsmulighetene i Singapore (oktober-januar):

 • Pre-screening av løsninger (online kartlegging og intervju med selskapet)
 • Forberedelser og rådgivning i forkant av online pitching av løsninger til mulige kjøpere i Sinagpore
 • Webinar: pitche selskapets løsninger til innkjøpere ved sykehus i Singapore (januar 2020)

Januar – August 2020
Go to Market strategi prosjekt (januar – august 2020)

 • Go to market strategi workshop i Oslo
 • Markedsbesøk til Singapore (mars 2020)
 • Oppfølging i Norge og Singapore (vår-sommer 2020)

Deltakeravgift

Deltakeravgift per selskap er NOK 5000 for første del (Webinar: pitche selskapets løsninger), videre deltagelse på Go to Market strategy process koster NOK 20 000 (totalt NOK 25 000).
Direkte kostnader for reise og opphold dekkes av deltager bedriften.

Frist for påmelding er 15. november.