fbpx

Lillestrøm Helsenettverk

Prosjektpartnere


Finansieringspartnere

Viken Fylkeskommune

Ambisjonen for nettverket er å styrke Lillestrømsregionen som en attraktiv region for forsking, innovasjon og næringsutvikling på nye helsetjenester og helseprodukter. Dette ved å bringe helsetjenesten, utdannings- og forskningsmiljøene og helsenæringen sammen skal prosjektet bidra til utvikling av nye og bedre løsninger som kommer brukerne til gode samtidig som det skaper nye arbeidsplasser i regionen.

  • Delmål 1: Etablere en struktur og organisering for et langsiktig samarbeid mellom helse, forskning og næring i regionen.
  • Delmål 2: Bidra til etablering av 3-5 nye tjenester/selskaper gjennom å kommersialisere resultater fra forskning i prosjektperioden.
  • Delmål 3: Forsterke den brukerdrevne innovasjonen ved å kartlegge behov og utfordringer og invitere forskere og næring inn for å utvikle løsninger og tjenester som dekker behovene. Dette kan gjøres gjennom F&U samarbeid, Innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser. Mål på 5-10 behovsdrevene innovasjonsprosjekter i prosjektperioden.
  • Delmål 4: Planlegge og gjennomføre minst ett faglig arrangement pr. kvartal i prosjektperioden.

Finansieringen løp ut sommeren 2021. Søknad om forlengelse er sendt.