fbpx

Games for Health

Prosjektpartnere

Norway Health Tech, Norway

Finansieringspartnere

Innovation Norway

Norway Health Tech utforsker anvendelsen av fremtidsrettet og kreativ teknologi som spill, simuleringsløsninger, virtual reality, mixed reality, kunstig intelligens og blockchain, i helsetjenester. Den overordnede målsetningen med prosjektet er å bidra til kreative løsninger til helsevesenets eksisterende og fremtidige utfordringer.

Helsevesenet opplever et økende press for å levere effektive helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen, med redusert tilgjengelighet av både økonomiske og menneskelige ressurser. Gjennom en serie med workshops og seminarer jobber Norway Health Tech jmed helsetilbydere, forskningsinstitusjoner og næringslivet for å utforske fremtidsrettete teknologier for å identifisere kreative løsninger til utfordringer og konkrete behov i helsetjenesten.

Har du en god ide til et produkt, tjeneste eller løsning som bygger på spill og/eller simuleringsbasert teknologi, kunstig intelligens, VR eller AR? Ta kontakt med Norway Health Tech for hjelp til å finne finansiering, FoU eller utviklingspartnere, eller for å diskutere din løsning med potensielle kunder.