fbpx

FORREGION

Nettside

https://www.forskningsradet.no/prognett-regionsatsing/Forside/1254019513299

Prosjektpartnere

Norway Health Tech

Finansieringspartnere

Akershus Fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Trine Radmann

trine.radmann@norwayhealthtech.com

Forskningsbasert innovasjon i regionen (FORREGION) skal stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt. Ny utlysning ute nå!

Forskningsbasert innovasjon i regionen (FORREGION) skal stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

Prosjektets hovedmål:

  •  Øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon
  •  Styrke forsknings- og utdanningsmiljøene som relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet

Gjennom prosjektet FORREGION har Norway Health Tech mottatt støtte til bedrifter som skal gjennomføre samarbeid med FoU partnere. Bedrifter kan søke inntil NOK 200 000 for å betale FoU partner/miljø for å gjøre nødvendige avklaringer, gjerne i forberedelse til et hovedprosjekt.

I FORREGION vil Norway Health Tech bidra til høyere grad av mobilisering av studenter og forskere mellom FoU – og akademiske institusjoner og næringslivet. Har du behov for studentressurser eller forskningskompetanse til din bedrift ta kontakt med Norway Health Tech.

Målet er at dette blir oppstart til et større FoU prosjekt. Bedriftsprosjekt kan være forprosjekt for BIA, RFF, EU, etc.

Søknad sendes til Trine.Radmann@norwayhealthtech.com med emnefelt «FORREGION Bedriftsprosjekt».

ForRegion 2020 er lukket og midlene fordelt.