fbpx

Regionale finansieringsmidler

R&D/Educational facility — Sales — TTO-Incubators and clusters —

Nettside

Prosjektpartnere

Norway Health Tech

Finansieringspartnere

Regionale Forskningsfond, Oslo

Forskningsbasert innovasjon i regionen  skal stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt.

For Region 2020 er lukket. Nytt For Region 2021 kommer.

Regionalt Forskningsfond Oslo: 

Formål: styrke regionenes forskningsevne gjennom tilskudd til forskning og innovasjon og gjennom mobilisering til økt FoU-innsats

Utfordringer og muligheter:

Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby i 2030. Bærekraft, innovasjon og teknologi er viktige drivere for det grønne skiftet og overgang til sirkulær økonomi. Og Oslo skal :

 • ha et trygt arbeidsliv, attraktivt arbeidsmarked med høy kompetanse og sterke kunnskapsmiljøer
 • utjevne forskjeller og bygge sterke fellesskap
 • sikre et trygt velferdstilbud til alle innbyggerne, videreutvikle tjenester,
 • komme stadig raskere samfunnsendringer og det grønne skifte i møte

Prioriterte områder:

FoU i næringslivet innenfor

 • Miljøteknologi
 • Energiteknologi
 • Sirkulærøkonomi
 • IKT og digitalisering
 • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
 • Bærekraftig tjenesteyting

Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

 • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
 • Oppvekst og kunnskap
 • Helse- velferd, og omsorgssektoren
 • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester

Utlysninger:

Kvalifiseringsprosjekter (7 millioner):

Aktiviteter i prosjektene er industriell forskning, eksperimentell utvikling, og forundersøkelser. Tildeling pr prosjekt er fra 100 000 til 350 000 kroner, oppad begrenset til 70% av godkjente prosjektkostnader.

Målgruppe:

 • bedrifter med forretningsadresse i Oslo,
 • Oslo kommunes foretak, etater og selskaper, samt statlige foretak med forretningsadresse i Oslo.
 • Innen næringsliv er små og mellomstore bedrifter og store bedrifter med liten forskningserfaring prioritert.

Kriterier for vurdering:

 •  Forskning og innovasjon
 • Virkninger og effekter
 • Gjennomføring
 • Prosjektideens relevans for utlysningen
 • I tillegg gis en hovedkarakter vurdering av søknaden.

Prioriterte områder:

 • FoU i næringslivet innenfor
  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering, digital transformasjon
  • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
  • Bærekraftig tjenesteyting
 • Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor
  • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
  • Oppvekst og kunnskap
  • Helse- velferd, og omsorgssektoren
  • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester
 • Tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen.

Datoer:

 • Søknader inn: 1. november, 15. desember og 5. februar 2021
 • Vedtaksmøter i Fondsstyret: 17. november, uke 2-21 og uke 8-21
 • Svar til søker forventes: uke 47, uke 3-21, uke 9-21

Regionale hovedprosjekter i næringsliv (18 millioner totalt næringsliv og offentlig sektor):

Målgruppe: bedrifter med forretningsadresse i Oslo.

Prioriterte områder:

 • FoU i næringslivet innenfor
 • Miljøteknologi
 • Energiteknologi
 • Sirkulærøkonomi
 • Digitalisering og digital transformasjon
 • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
 • Bærekraftig tjenesteyting
 • Tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen.

Støtte kan også benyttes som medfinansiering til prosjekter finansiert av EU.

Godkjente aktiviteter i prosjektene: industriell forskning, eksperimentell utvikling. Prosjekter som får støtte oppfordres til å benytte muligheter i SkatteFUNN.

Prosjektvarighet er 6 til 24 måneder og støttebeløp pr prosjekt er fra 1 million til 2,5 millioner kroner. Maksimal støttegrad er 50 % av godkjente prosjektkostnader.

Kriterier for vurdering:

 • Forskning og innovasjon
 • Virkninger og effekter
 • Gjennomføring
 • Relevans for utlysningen

Regionale hovedprosjekter for offentlig sektor (18 millioner totalt næringsliv og offentlig sektor):

Målgruppe: Oslo kommunes foretak, etater og selskaper, samt statlige foretak med forretningsadresse i Oslo.

Prioriterte områder er

 • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
 • Oppvekst og kunnskap
 • Helse- velferd, og omsorgssektoren
 • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester
 • Tema relevant for pandemi, jfr. Korona situasjonen.

Støtte kan også benyttes som medfinansiering til prosjekter finansiert av EU.

Offentlig sektor oppfordres til å inkludere relevant næringsliv som prosjektpartnere.

Aktiviteter i prosjektene er industriell forskning, eksperimentell utvikling

Prosjektvarighet er fra 6 måneder til 24 måneder og støttebeløp pr prosjekt er fra 1 million til 2,5 millioner kroner. Maksimal støttegrad er 70 % av godkjente prosjektkostnader.

Kriterier for vurdering:

 • Forskning og innovasjon,
 • Virkninger og effekter,
 • Gjennomføring

Datoer (for både næringsliv og offentlig sektor):

 • Løpende frist, cut-off 1. desember. Vurdering i januar-21, ranger og innstilling av RFF Oslo 1-15 februar og vedtak fra Fondsstyret uke 7-21.

Lurer du på noe? Se mer på Regionale Forskningsfonds hjemmeside, eller kontakt Trine Radmann.