fbpx

Felles Kommunal Journal (FKJ)

Nettside

Prosjektpartnere

Norwegian Smart Care Cluster

Kontaktinformasjon

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Aktørfora 2022

Felles kommunal journal skal bidra til at helsepersonell i kommunene får bedre og mer fremtidsrettede journalløsninger som gir enkel og intuitiv tilgang til helhetlige, oppdaterte, relevante og korrekte opplysninger om pasientene.

For å lese mer om arbeidet, se nettsidene til KS HER.

I løpet av de neste månedene arrangerer Kommunenes Sentralforbund (KS) Aktørforum: Felles Kommunal Journal (FKJ) for å drøfte endelig løsningsforslag med relevante aktører. Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har blitt invitert til å representere industrien inn mot markedsplassen og plattformen til FKJ på disse møtene for å sikre at innspillene samles og når frem til mottaker (KS).

Deltakerne blir delt inn i to arbeidsgrupper:

  • Gruppe 1: Behov, prosess, nytte og verdi. Her er deltagerne hovedsakelig fra kommune, brukerorganisasjoner og fag og profesjonsorganisasjoner.
  • Gruppe 2: Markedsplass, realisering av økosystem og plattform. Deltagere her er representanter for industrien, kommune, fag og profesjonsorganisasjoner.

Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster skal delta i gruppe 2.

Siste Aktørforum, tirsdag 18. oktober 2022

KS arrangerer tirsdag siste aktørforum. Her er det ikke laget underlagsmateriale og det er ikke lagt opp til arbeid i forkant av møtet. Derfor har vi besluttet å ikke kalle inn til innspillsmøte i forkant.

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer som har bidratt inn i denne prosessen. Det er viktig for oss å ha med industriens syn inn i slike fora.

Styringsdokument v0.8 – Frist for innspill 31.01.2023

Løsningsforslag fra KS er nå publisert HER og det er åpent for å komme med innspill frem til 31. januar 2023.

Ved spørsmål kan prosjektgruppen i KS kontaktes på: fkj@ks.no