fbpx

C3 – Centre for Connected Care

Public Health Service Provider —

Nettside

https://www.c3connectedcare.org

Prosjektpartnere

OUS - Oslo Universitets Sykehus
Municipality of Oslo
Larvik kommune
Sunnaas sykehus
Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO)
Handelshøyskolen BI
Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. (IFI UIO)
Akershus universitetssykehus (Ahus)
Abelia
Accenture AS
Dignio AS
Dynamic Precision
Induct AS
Revmatismesykehuset AS, Lillehammer
Siemens AS
Sykehuspartner HF
Norway Health Tech

Finansieringspartnere

Norwegian Research Council

Kontaktinformasjon

Anita Moe Larsen

Senter for fremtidig helse – C3 Centre for Connected Care,  Accelerating adoption and diffusion of patient-centric innovations – er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. 

Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse.

96 mill NOK er fordelt til de fem institusjonene som er ansvarlige for forskningen

Midlene finansierer forskere, doktorgradsstipendiater og postdok stillinger. Det er fem forskningsmessige hovedtemaer:

  1. Innovasjonsprosesser, utvikling av forretningsmodeller, verktøy og metoder for bruk i utvikling av nye innovative helsetjenester
  2. Kommunikasjonsinfrastrukturer og plattformer for framtidas helsetjenesteorganisering
  3. Innovative anskaffelsesprosesser, iverksetting, implementering og organisering av nye innovative helsetjenester
  4. Økonomiske analyser både på virksomhets- og samfunnsøkonomisk nivå og utvikling av økonomisk analyseverktøy for effektiv evaluering av innovasjons- og forbedringsprosjekter
  5. Simuleringsverktøy for kapasitetsbehov, logistikkutfordringer, effekter av og utfordringer for styringsmodeller som skal koordinere tilbud og behandling i sykehus, i kommunale helseinstitusjoner og i hjemmene