fbpx

Akselerasjon til Shanghai, Kina

Prosjektpartnere


Finansieringspartnere

Oslo & Viken - Regional Innovation Program

Bli med akselerasjonsprogrammet i samarbeid med Oslo kommune og Oslo Business Region

Shanghai er Kinas største by med over 24 millioner fastboende innbyggere. Oslo og Shanghai har en MoU som legger mye av grunnlaget for samarbeidet mellom byene innen helse, næring, innovasjon og forskning, hvor potensialet for verdiskaping anses å være størst.

Shanghai har samfunnsutfordringer knyttet til en aldrende befolkning og myndighetene arbeider med implementeringen av Healthy China Strategy og Healthy China initiative. Målet er å være fremst i Kina på helsestatistikk om innbyggerne innen 2030. Shanghai arbeider med utvikling av helseindustriparker i Pudong og har en rekke initiativer som gjør det interessant å levere tjenester til den aldrende befolkningen i Shanghai. Shanghai Municipal Health Commission implementerer lover, regler, reguleringer etc. knyttet til helse og det er også denne enheten i Shanghai kommune som koordinerer reformer i helsesystemet, tilbyr helsetjenester etc. til befolkningen. Deltagelse i dette akselerasjonsprogrammet vil kunne åpne flere dører inn til denne kommisjonen for helsebedrifter.

Børsen i Shanghai var verdens fjerde største aksjemarked målt i total markedskapitalisering per november 2018. I juni 2019 åpnet den nye Science & Technology Innovation Board (STIB) på Shanghai Stock Exchange. STIBs viktigste funksjon er å sørge for at teknologibedrifter velger å registrere seg i Kina i stedet for i utlandet, løse manglene i den tidligere, byråkratiske registreringsprosessen og gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter innen teknologi-, vitenskap- og innovasjon til å komme seg på børs og tjene penger.

Økonomien mellom Norge og Shanghai viste at norsk import fra Shanghai utgjorde 1,4 mrd. RMB i 2018, en økning på 24,7% og norsk eksport til Shanghai økte med 27 % til 6,4 mrd. RMB i 2018. De viktigste norske eksportproduktene til Shanghai er sjømat, og helse- og farmasiprodukter.

Kina er et utfordrende marked for norske helsebedrifter å skalere til og teste sine løsninger og innovere i. Allikevel veier størrelsen på det kinesiske markedet og det uutnyttede vekstpotensialet opp for utfordrende inngangs-, oppstarts- og driftsforhold med påfølgende kostnader for selskapene.

Akselerasjonsprogrammet til Shanghai gjør det enklere, mer forutsigelig og mer oversiktlig for helseselskap å finne ut om Kina er aktuelt og å finne riktige partnere og inngangsporter for å lykkes. Programmet vil også øke den generelle kunnskapen om Kina og Shanghai og gi spesifikk informasjon om utfordringer og muligheter innen helse i verdens største marked, målt in antall innbyggere.

Ta kontakt for mer informasjon.