fbpx

Statsbudsjettet: Dette er viktig for helsenæringen

  • More news on Norway Health Tech

Økt eksportsatsing, bedre forutsigbarhet for «modne klynger» og mer risikokapital til startups og scaleups. Dette er noen av fanesakene som Norway Health Tech har lagt vekt på i sitt høringssvar til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

(foto: NTB scanpix)

Etter at Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober, har Norway Health Tech jobbet med et høringssvar på vegne av helsenæringen i Norge. Dette ble lagt frem for næringskomiteen 15. oktober.

Stort globalt potensiale

Regjeringen bygger i sitt forslag til statsbudsjett videre på stortingsmelding om helsenæringen, som ble lagt frem i fjor. En av prioriteringene som Regjeringen foreslår for 2021, er en økning i eksportsatsingen på 100 millioner kroner.  I budsjettet er det også lagt opp til at Norge skal ta del i de ulike EU-programmene under Horizon Europe, inkludert Cosme.

Vi støtter disse forslagene, men for å få synergier og økt vekst ut av eksportsatsingen mener vi at det må baseres på strategiske satsinger. Vi er opptatt av at hoveddelen av midlene må styres av den nye eksportorganisasjonen Business Norway og Eksportsenteret. Klyngenes rolle må dessuten komme tydeligere frem i de nye satsingene, med klare finansielle virkemidler, sier Kathrine Myhre som er administrerende direktør i Norway Health Tech.

Hun viser til at norsk helseindustri har en årlig verdiskapingsvekst på over 10 prosent, samtidig som industrien har lykkes med å skape en årlig eksportvekst på 15 prosent. – Hvert tredje selskap i helsenæringen har andre land enn Norge som sitt første marked. I tillegg har alle borgere og land i verden et ønske om og behov for gode helsetjenester. Markedet er mao nærmest uendelig stort. Derfor er helseindustrien en eksportrettet næring med stort globalt potensiale. Det betyr at dersom Norske myndigheter rigger og finansierer eksportsatsingen på en god måte, vil Norsk helseindustri på en substansiell måte bidra til å lukke eksportgapet og skape økt verdiskaping i Norge i form av flere arbeidsplasser, skatteinntekter og eksportinntekter.

Formidabel klynge-effekt

Norsk helseindustri har en årlig verdiskapingsvekst på over 10 prosent, samtidig som industrien har lykkes med å skape en årlig eksportvekst på 15 prosent, sier CEO i Norway Health Tech, Kathrine Myhre

De modne klyngene i Norge spiller en sentral og viktig rolle i omstilling av gammel industri, og oppbygging og skalering av ny industri i Norge. Det er derfor gledelig at Regjeringen har prioritert å bevilge det nye klyngeprogrammet «modne klynger» finansiell støtte for 2021, sier Myhre, men legger til at Regjeringens forslag om 20 millioner kroner til et program for modne klynger er for lite.

– De siste årene har vi som et eksempel bidratt til å hente 600 millioner kroner fra internasjonale programmer hjem til norske helsegründere. Dette viser hvilken enorm effekt klyngene har på omstilling, innovasjon, oppstart og skalering av ny industri. Derfor ber vi Stortinget bevilge 100 millioner kroner til oppstart av program for modne klynger for 2021, sier Myhre.

Mer risikokapital – sterkere nettverk

Helseindustrien opplever en betydelig mangel på tilgang til risikovillig kapital og offentlig finansielle virkemidler til startups og selskaper i skalering. Norway Health Tech har i 2020, sammen med nasjonale partnere, etablert et nasjonalt helse-investornettverk som skal bidra til å trekke privat kapital til norsk helseindustri med fokus på startups og scaleups. Oppstarten av nettverket har vært finansiert av klyngemidler fra Innovasjon Norge, men fra 2021 har ikke nettverket finansiering. – Det betyr at vi står i fare for å måtte legge ned aktiviteten. Vi foreslår derfor at det bevilges 1 million kroner for 2021 til videreutvikling og drift av Norwegian Health Investor Network, sier Myhre.

Digitalisering og samhandling må prioriteres

Norway Health Tech er tilfreds med at Regjeringen gjennom Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon har bevilget midler til satsingen på persontilpasset medisin, og at det kommer tydelig frem at store deler av denne satsingen skal skje i et privat-offentlig samarbeid.

– Vi stiller oss bak satsingen om økt digitalisering og prioritering av samhandlingsplattform i helsetjenesten. Det er også viktig at vi får på plass nye journalsystemer for kommunene som sikrer pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. I tillegg er vi glad for at Regjeringen gjennom sitt forslag til statsbudsjett har satt fokus på å løse utfordringer med isolasjon og mental helse, sier Myhre.

Fakta: Statsbudsjettet 2021

  • oktober la Regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021.
  • oktober presenterte Norway Health Tech sitt høringssvar til Næringskomiteen på Stortinget. For å ivareta klyngemedlemmenes interesser deltar også Norway Health Tech i høringer i Helsekomiteen, Utenriks- og forsvarskomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen.
  • Etter at alle 12 komiteer på Stortinget har behandlet budsjettet, vil Finanskomiteen komme med sin innstilling til statsbudsjett i november, som til slutt går til votering i Stortingssalen, hvor et endelig vedtak finner sted.
More articles
External Media
Nordic countries to share health tech solutions against COVID-19
19.10.2020
Rehabilitering hjemme funker
18.10.2020
Statsbudsjettet: Dette er viktig for helsenæringen
16.10.2020