fbpx

Skal få fart på kunstig intelligens

  • More news on Norway Health Tech

Næringslivet får enda kortere vei til noen av landets beste aktører innen kunstig intelligens når Norway Health Tech, og syv andre aktører, går sammen og etablerer initiativet Nemonoor.

 

Norway Health Tech har lenge engasjert seg innenfor kunstig Intelligens (KI). Blant annet holdt organisasjonen en helsetech-festival hvor godt over 100 aktører møtte opp for å demonstrere ny helseteknologi. Sammen med syv andre aktører som jobber med KI, har Norway Health Tech fått innvilget en stor EU-søknad. Med denne skal vi danne et European Digital Innovation Hub (EDIH) som skal vise viktigheten av kunstig intelligens i landet. Dette senteret skal hete Nemonoor.

Nemonoor skal være oppe fra starten av høsten, og vil være i drift frem til 2029. I løpet av disse syv årene skal initiativet rette seg mot private og offentlige virksomheter over hele Norge. Her skal Nemonoor fungere som en kunnskapstilgang mellom de forskjellige partene. Ledet av Erik Andreassen. Til digi sier Andreassen at Nemonoor skal muliggjøre tilgang til kunnskap om anvendt kunstig intelligens som har blitt bygget opp gjennom mange år.

– Dette er en fantastisk mulighet for norske bedrifter til å øke satsingen på kunstig intelligens, sier Andreassen til nettsiden Digi. Her er målet at partene skal kunne ta i bruk kunnskapen, og integrere dette som en del i virksomheten. Utenom Norway Health Tech, består Nemonoor av DigitalNorway, Institutt for Energiteknikk (IFE), NORA/UiO, NTNU, SINTEF, Smart Innovation Norway og Ålesund Kunnskapspark (ÅKP).

More articles
Statsbesøk til Storbritannia
09.08.2022
Skal få fart på kunstig intelligens
07.07.2022
External Media
Ny «kortreist» sjef for Finnmarkssykehuset
06.07.2022
External Media
Kim solgte tre leiligheter for å starte selskapet, nå bygger han et imperium for VR-terapi
05.07.2022