fbpx

Otivio – Norskutviklet løsning redder lemmer og liv

  • More news on Norway Health Tech

–Hvis ikke jeg hadde hatt FlowOx ville jeg vært nødt til å amputere også den venstre foten, forteller Stine Thorshaug fra Svorkmo i Orkdal. I oktober 2016 ble hun rammet av blodpropp og nedsatt blodsirkulasjon i begge bena.

Da Stine ble rammet var ingen vei utenom å måtte amputere høyre fot. En stund var situasjonen kritisk også for den venstre foten. Aker sykehus i Oslo hadde imidlertid nytt utstyr med lovende resultater. Både legene og Stine selv mente det var verdt å forsøke. Behandling ble satt i gang med et apparat kalt FlowOx. Etter bare én uke var det grunn til optimisme, og etter en måned var sårene grodd og hun kunne gå på foten og begynne å trene den opp. Venstre fot var reddet.

Stort problem
Selskapet bak FlowOx, Otivio, ble etablert i 2010 basert på prototyper og kliniske data utviklet ved Universitetet i Oslo. Målet er en effektiv behandling av perifer arteriesykdom, en alvorlig lidelse som fører til smerter, kroniske sår og i mange tilfeller amputasjon og død. Globalt er dette et enormt problem med over 200 millioner pasienter årlig. Samtidig er det  en stor gruppe av disse pasientene som mangler behandlingsalternativer.

Bedring etter kort tids bruk
Stine forteller at hun måtte flire da hun satt på seg FlowOx-apparatet for første gang, og troen på at dette kunne virke var heller liten. Innstillingen endret seg da bedringen kom etter kort tids bruk. Det FlowOx gjør er å skape undertrykk inne i kammeret hvor foten er plassert. Dette gjør at blodet strømmer kraftigere gjennom arteriene i foten og hjelper kroppen å hele seg selv. For Stine hadde det ganske raskt effekt ved at sårene begynte å gro og smertene dempet seg.

Effekten på blodgjennomstrømningen i de små arteriene er tydelig ved bruk av ultralydteknologi, som gir et grafisk bilde av økning av blodstrøm i en arterie i foten til en pasient med perifer arteriesykdom. Det kan man se i denne videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=tIxw3hvPff0

CEO Andreas Mollatt mener Otivio har utviklet en god og kostnadseffektiv løsning for en veldig stor pasientgruppe.

Gammel idéIdéen om at undertrykk kan ha positiv effekt på blodkarene er ikke ny. NASA har benyttet seg av metoden på tidligere romferder. Behandling etter dette prinsippet har vært forsøkt helt tilbake på 30-tallet. De tidligere utgavene hadde imidlertid tvilsom effekt, og senere utgaver har vært store, dyre og kun til bruk på sykehus.

 

Enkel å bruke også hjemme hos pasienten
FlowOx er både er enkel å bruke og ta med seg. Dermed kan apparatet ikke bare brukes av eksperter på sykehus, men også av pasientenes selv i sitt eget hjem. Dette er et viktig poeng, siden behandling av denne type lidelser legger beslag på store ressurser i hjemmesykepleien og reising til behandlingssted er ofte belastende for pasienten

–Vi har greid å utvikle noe som er effektivt og enkelt å bruke for pasientene, det reduserer arbeidsbyrden ved sykehus og hjemmesykepleie, og reduserer kostnader. Det er i dag få behandlingsalternativer for perifer arteriesykdom bortsett fra kirurgiske inngrep. FlowOx er en enkel, ikke-invasiv metode som virker. Når det da også dreier seg om en veldig stor pasientgruppe, ser vi store muligheter i det globale markedet, sier CEO Andreas Mollatt i Otivio. Effekten av behandlingen er dokumentert gjennom kliniske tester, den er trygg og smertefri.

Stine oppsummerer sin erfaring på denne måten: –FlowOx har endra livet mitt på den måten at jeg har en normal fot som er smertefri, og som jeg kan gå på. Jeg kan sykle. Jeg kan gå på ski. Jeg kan stå på slalåm. Jeg kan ri. Jeg kan gå på min egen fot.

Flere partnere
–Uten interesse og vilje fra samarbeidspartnere ville ikke utviklingen og dokumentasjonen av FlowOx vært mulig, sier Andreas Mollatt i Otivio.

I denne sammenhengen har samarbeidet med Oslo Universitetssykehus og senere St. Olavs Hospital i Trondheim vært avgjørende for at FlowOx nå er i bruk i mer enn 20 sykehus i Tyskland, Storbritannia og Skandinavia.

I tillegg har Otivio gjennom samarbeid med Norway Health Tech blitt tildelt prosjektfinansiering fra EU på 2 millioner Euro som har gjort selskapet i stand til å videreutvikle produktet, og FlowOx 2.0 tilbys nå som et kommersielt produkt.

 

More articles
Sparer personell med smart logistikk
31.03.2023
Grenseløse muligheter for norsk helseteknologi
22.03.2023
Styrker satsingen på kunstig intelligens i Trondheim
13.03.2023
Utveksler erfaringer for å lykkes i Tyskland
22.02.2023