fbpx

Oppdateringer om Norway Health Techs arbeid med koronaviruset – industriens bidrag

 • More news on Norway Health Tech

Daglige oppdateringer – hold deg informert.

Kathrine Myhre, CEO i Norway Health Tech holder deg oppdatert.

25.03.2020

Da er skjemaene oppe og går hos Sykehusinnkjøp igjen. Du finner det HER.

24.03.2020

Direktoratet for e-helse leder en arbeidsgruppe som skal vurdere teknologiske løsninger som hjelper i håndteringen av koronasituasjonen. Om du har en løsning som kan bidra her, send den til nasjonalt.porteføljekontor@ehelse.no.

23.03.2020 – Oppdatering fra Sykehusinnkjøp etter forrige ukes møte:

 • Sykehusinnkjøp har den siste uken fått inn mer enn 2300 henvendelser fra ulike leverandører og personer som ønsker å bidra med varer, utstyr og tjenester i forbindelse med covid-19-utbruddet.
 • Vi ønsker å rette en meget stor takk til alle som har engasjert seg og henvendt seg med forslag, ideer og konkrete tilbud.
 • Sykehusinnkjøp jobber kontinuerlig med å sortere henvendelsene, og følge opp det som for helsetjenesten haster mest akkurat nå, nemlig smittevernutstyr.  Det er det fortsatt behov for.
 • Vi har også mottatt mange henvendelser innenfor andre områder. Vi vil fortløpende gi tilbakemelding også til disse leverandørene. De regionale helseforetakene og Helsedirektoratet melder fortløpende inn behovet fra helsetjenesten, både innenfor smittevern og andre områder der det kan tenkes å bli økt behov.
 • Sykehusinnkjøp har måttet prioritere henvendelser knyttet til det som har hastet mest for Norge i denne fasen. Vi ber om forståelse for at det tar noe lengre tid å besvare enkelte henvendelser enn andre. Det skyldes stor pågang – både på oppgitt e-postadresse suppliercovid19@sykehusinnkjop.no, og mange direktehenvendelser på telefon og e-post.
 • Sykehusinnkjøp jobber også for å sikre nødvendig kvalitet, leveransedyktighet med mer. Dette er også et tidkrevende, men helt nødvendig arbeid.
 • Sykehusinnkjøp har laget en liste med ofte stilte spørsmål, og svar. Denne finner du her: https://sykehusinnkjop.no/nyheter/ofte-stilte-sporsmal-i-forbindelse-med-covid-19

20.03.2020:

Oslo kommune trenger smittevernutstyr – les mer og ta kontakt

Sykehusinnkjøp-skjema ser ikke ut til å fungere så bruk mail adressen som tidligere er henvist til (suppliercovid19@sykehusinnkjop.no)

18.03.2020

Sykehusinnkjøp ber om at du bruker skjema for henvendelser – men lenke til skjemaene fungerer ikke (vi har derfor fjernet lenkene). Det er derfor ikke noen mal for hvilken informasjon du skal sende inn. Men råd er å være kort, svært konsis og klar, oversiktlig, adressere det regulatoriske og tydelig kontaktinformasjon.

17.03.2020 – Oppsummering etter dialogmøte med Sykehusinnkjøp

Se opptak fra dialogmøte med Sykehusinnkjøp og Helse Sør Øst HER. Presentasjonene fra møtet lastes ned HER (nederst på siden).

For finansiering produksjon, ta kontakt med kontaktperson mot Siva; Siri Stabel Olsen

For annen finansiering, ta kontakt med Innovasjon Norge: Catherine Capdeville

For løsninger og produkter til helsesektoren: Sykehusinnkjøp: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no

Sykehusinnkjøp er i rød beredskap og det de ser etter i første omgang er følgende:

 • Fuktbestandig smittefrakk med lange ermer og mansjetter, klasse FFP3
 • Nitril- eller latekshansker
 • Øybeskyttelser
 • Kirurgiske munnbind

Kravene til kvalitet er i utgangspunktet de samme som ved normale innkjøp. Selv om dette er fokus akkurat nå er Sykehusinnkjøp interessert i å komme i kontakt med selskap som kan utvikle nye løsninger eller starte ny produksjon.

For spørsmål utover dette, ta kontakt med Norway Health Tech; Anita Moe Larsen og Kathrine Myhre

12.03.2020

Sykehusinnkjøp har nå overtatt ansvaret for innkjøp av utstyr også for kommunene. Som en følge av helseminister Bent Høies uttalelse på pressekonferansen vil Sykehusinnkjøp og Norway Health Tech invitere til et online møte førstkommende mandag for industrien. Vi vil veldig snart publisere linken til dette møtet.

Det vil være mulighet til å stille spørsmål i forkant for dette møtet – link til spørsmålsverktøy kommer!

 

11.03.2020 (kl 11:25)

HASTER: Norway Health Tech har fått en henvendelse fra Innovasjon Norge om hvilke tiltak regjeringen nå kan sette inn for å hjelpe norsk helseindustri ifb m leveranse og produksjon av utstyr og løsninger som det nå er en økende etterspørsel etter. Det er sendt ut mail til alle medlemmer om hva man ser på – responstiden er KORT! Møtet med NFD finner sted om bare noen timer. Man vil ha innspill på tiltak som kan behjelpe situasjonen:

Eksempler på tiltak kan være:

 • Digital markedsplass der sykehus/sykehusinnkjøp og kommuner kan finne selskapenes løsninger – nasjonalt og internasjonalt
 • Kapital til oppskalering og produksjon – (offentlig og/eller privat kapital)
 • Arbeidsressurser: Vil det være nyttig med en digital plattform for rekruttering av arbeidsressurser
 • Kapital/ressurser til produksjon
 • Annet?

Kontaktperson hos Innovasjon Norge er Hans Eirik Melandsø og Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud

09.03.2020 – del 2

Vi har nettopp hatt en god prat med Sykehusinnkjøp og det som haster mest nå er åndedrettsvern – altså masker o.l. Det er opprettet en egen e-post direkte til Sykehusinnkjøp hvor det sitter kvalifisert personell og går gjennom hver eneste innkomne e-post. Adressen er: suppliercovid19@sykehusinnkjop.no.

Vi oppfordrer alle bedrifter som har produkter og løsninger til å sende inn informasjon, husk presis produktinformasjon, regulatorisk godkjenning og tydelig kontaktinfo.

09.03.2020
Møte med Sykehusinnkjøp er avtalt. Dialogen med avdelinger/klinikker direkte fortsetter. Noe bevegelse hos myndighetene men oppleves som litt sakte. Nye løsninger fortsetter å strømme inn, vi ser på hvordan vi best skal tilgjengeliggjøre disse for myndighetene og kartlegge hvordan de ønsker dem tilgjengelig.

Her er også en rapport fra da WHO besøkte Kina og deres betraktninger etter det.

06.03.2020
Liste over løsninger som kan bidra til å bekjempe virus, svare på utfordringene ble sendt til Helsedepartementet, Helsedirektoratet, Sykehusinnkjøp og direkte til sykehus og kommuner. Det følges opp med telefonsamtaler og ytterligere dialog.

03.03.2020
Oppsummert møte med Helseministeren:
I møtet kom det frem at Norge i løpet av kort tid vil ha forsyningsutfordringer knyttet til enkeltutstyr som munnbind / smittevernutstyr. Dette først og fremt pga at alle andre land også etterspør utstyret på verdensmarkedet, og lagre går tomme. Det er også en utstyrs-utfordring knyttet til prøvetakingsutstyr og -analyse.

Norway Health Techs budskap var i korte trekk følgende:

 • Helseindustrien i Norge ønsker å bidra til å avhjelpe den prekære situasjonen
 • Helseindustrien kan bidra på følgende områder;
  • Smittevern / desinfeksjon
  • Hindring/forsinking/dokumentasjon/sporing av smitte
  • Maskiner og utstyr knyttet til prøvetaking og analyse av prøver
  • Produksjon – det er miljøer som er interessert i å etablere nye produksjonslinjer dersom det er av interesse for norske helsemyndigheter
  • Avstandsoppfølging av pasienter som sitter i karantene / bor hjemme
  • Avhjelpe ressursbelastningen på helsetjenesten – for eksempel ved å ta i bruk videokonsultasjon og andre ehelseløsninger.

Norway Health Tech var også tydelige på i møtet at helseindustrien er klar til å bidra, men at det er behov for en tydelig «marsjordre» og en koordinerende enhet i helsetjenesten for hvem helseindustrien skal henvende seg til.

I møtet ga Helseministeren ansvaret for oppfølging til Helsedirektoratet, og siden tirsdag kveld har vi i Norway Health Tech vært i meget tett dialog med Helsedirektoratet om oppfølging og avhjelping av de mest prekære situasjonene. Dette knytter seg i første omgang til smittespredning/smittevern og prøvetagning/analyse, og vi er kjent med at noen av selskapene som jobber i disse segmentene nå er i direkte og tett dialog med helsemyndighetene rundt hva de kan bidra med.

Vi opplever også at både Helsedirektoratet, Sykehusinnkjøp, sykehus og kommuner nå har hovedfokus på å fremskaffe det utstyret som mangler, inkludert smittevernutstyr – men forventer at det etter hvert også vil bli større interesse for annet type løsninger, utstyr og tjenester – ref listen ovenfor.

Ønsker du kontakt med oss? Send en mail!

More articles
External Media
Coronasmitten er fysisk, løsningen er digital
29.03.2020
Finansielle muligheter – offentlig og privat
25.03.2020
External Media
Setter opp direktelinje til kinesiske produsenter av coronatester og smittevernutstyr: Nå er den første leveringen på vei til Oslo
19.03.2020