Minneord Dag Bremnes, CTO Skannex

desember 19, 2017

En nestor i norsk helse og IT industri er gått bort.

Dag Bremnes var født 09.09.1957 og døde brått og uventet 01.12.2017.

Han var utdannet cand.scient. innen computer science fra Universitetet i Oslo i 1989, og fokuserte fra dag én på anvendelse av IT innen miljø og helse.

Etter seks år i Tomra startet Dag i 1996 i Axis Shield, hvor han gjennom ti år var en sentral bidragsyter til utviklingen av diagnosesystemet Afinion.  I 2006 startet han utviklingen av sine egne originalideer i selskapet Skannex. Her kombinerte han sin originaltenkning, sin stahet og stayerevne med et åpent bevisst sinn for markedets og kundens behov. Fokuset var automatisert billedanalyse for helseindustrien.

Dag var selve navet og ga vitaminene som bragte Skannex frem som en global leder i sin nisje. Det viser ikke minst resultatene som Skannex har oppnådd i Kina. Dag var både uredd og risikovillig, og hans stahet var kombinert med en ærlighet som gjorde han meget forutsigbar. Dag var i all sin viten og virke inkarnasjonen av det man legger i begrepet gründer, og brukte all sin tilgjengelige tid og alle sine midler til oppbygging av Skannex som skulle vise seg å bli hans livsverk.

Dag og Skannex var en av Norway Health Techs founding members, og har bidratt aktivt til klyngens utvikling fra dag én. Dette betegner Dags evne til både å tenke og handle langt ut over sine egne og firmaets behov.

I ærbødighet over alt det Dag Bremnes har bygget og skapt lyser vi fred over hans minne.

Styreleder Carl Christian Gilhuus-Moe og CEO Kathrine Myhre

Norway Health Tech