fbpx

Med problemløsning som DNA

  • More news on Norway Health Tech

Det morsomste jeg vet er å gå løs på uløste problemer og vedtatte sannheter, sier Carl Christian Gilhuus-Moe. Etter å ha vært sentral i å bygge opp Norway Health Tech, takker han nå av som styreleder.

(artikkelen er også tilgjengelig på engelsk, for engelsk versjon, trykk her.)

Det brennende engasjementet for å bygge bro mellom forskermiljøene og næringen, og stimulere det han kaller næringsutnyttbare ideer begynte allerede på slutten av 60-tallet. Som ung biokjemistudent og leder av instituttets fagutvalg på Blindern, etablerte Gilhuus-Moe Industriseminaret – en møteplass for studenter og potensielle arbeidsgivere. Deretter gikk han over til Nyco, som seinere ble hetende Nycomed, nå GE Health. Her avanserte han raskt i gradene. Allerede som 37-åring satt Gilhuus-Moe i konsernledelsen og hadde 180 reisedager i året. Der lærte han mye om hvordan markeder i Europa, USA og Japan jobbet med kommersialisering av resultater fra helseforskning. Han så et stort potensial som ikke var tatt ut her hjemme.

– I Norge var helse en liten og oversett næring. Det irriterte meg, sier Gilhuus-Moe.

Skaper-DNA

Etter tiden i Nycomed, etablerte Gilhuus-Moe Dynal, basert på professor John Uglestads forskning på magnetiske partikler. Her  ble han i 12 år, og ledet et team som utviklet et biologisk separasjonssystem for blant annet å isolere DNA – et gjennombrudd som seinere fikk mye å si for genforskningen. Hans eget skaper-DNA kan spores tilbake til flere grener i slektstreet, deriblant farfaren og presten Ole Theodor Moe, som etablerte Blå Kors i Norge, og holdt gudstjeneste om alkoholens ødeleggende virkning på arbeidernes lønningsdag. Det var kontroversielt, uredd og nytenkende, ord som også beskriver Gilhuus-Moe sin måte å tenke på.

– Jeg tror på kryssfertilisering av folk med gode ideer! Jeg så tidlig et stort behov for å skape en klynge som kunne samle folk som jobber med diagnostikk, e-helse og medisinske instrumenter. Norsk medisinsk forskning er verdensledende i mange sektorer. Jeg ønsket å bidra til å bygge en helsenæring med originalproduksjon i Norge som var sterk nok til å overleve og videreutvikle seg, selv etter internasjonale oppkjøp, sier Gilhuus-Moe.

Carl Christian og Kathrine kutter kaken som markerer at Oslo Medtech nå er Norway Health Tech (2017)

Da han var med på etableringen av Norway Health Tech, som har nytt godt av Gilhuus-Moe sin idérikdom og omfattende internasjonale kontaktflate, opplevde han at politikerne endelig begynte å ta på alvor at vi kan skape en betydelig helseindustri i Norge.

– Det som er spennende med helsenæringen er at den er motsyklisk. Selv når børsene går ned, vil etterspørselen etter medisinske løsninger alltid vokse, sier Gilhuus-Moe som i dag sitter i ni styrer i helseselskaper og er fortsatt rådgiver i venture capital-fondet NeoMed Management.

Optimist på helsenæringens vegne

Status i dag er at mange i Norge etterlyser store, dominerende lokomotiver innen helsenæringen. Gilhuus-Moe ser dette omvendt.

– Jeg tror det er bra at vi ikke har store lokomotiver. Jeg mener snarere tvert imot. Vi har ingen store aktører som støvsuger markedet for gode ideer og talent. Vi nordmenn stammer fra selveiende bønder og fiskere. Vi er individualister som liker å gjøre ting selv. Derfor er jeg optimist med tanke på Norway Health Tech og helsenæringen i Norge sin fremtid, sier han.

More articles
External Media
Tidligere statsråd blir rådgiver ved Diakonhjemmet sykehus
29.06.2020
External Media
Inngår samarbeidsavtale om helseteknologi
29.06.2020
External Media
Får milliontilskudd fra Innovasjon Norge
29.06.2020