fbpx

Helsenæringens Verdi 2020 – tallenes tale

  • More news on Norway Health Tech

Helsenæringens Verdi rapporten ble lansert 30. april og den viser at den private helsenæringen hadde en omsetning på nesten 150 milliarder kroner i 2019. Mer enn 25 milliarder av disse er eksportinntekter.

I rapporten Helsenæringens verdi 2020 har Menon Economics undersøkt hvilken rolle norsk helsenæring kan spille i krisesituasjoner, så vel som i møte med helsebehovet for fremtiden.

For det er nettopp her helsenæringen representerer en dobbel mulighet for Norge. Samtidig som inntekter fra andre store næringer vil avta, kan denne næringen vokse til å bli en nøkkelnæring i Norge, i tillegg til et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene vi står overfor. Det er en vinn-vinn-næring.  Helsenæringen har en samlet omsetning på nesten 150 milliarder kroner, hvorav mer enn 25 milliarder er eksportinntekter.

Gjennom økt satsing på forskning og utvikling og innføring av produktivitetsfremmende teknologi og metoder i helsevesenet, norsk produksjon av legemidler, medisinsk-teknisk utstyr og digitale helseløsninger, samt tilrettelegging for økt offentlig-privat samarbeid og behandling, vil vi sikre helsetjenester av høy kvalitet og kostnadseffektivitet- både for i dag og i fremtiden.

Den norske helsenæringen hadde en samlet omsetningsvekst på 4,7 prosent i 2018. Bedriftene i alle bransjene i helsenæringen rapporterer om ytterligere vekst 2019, noe som resulterer i et vekstestimat for næringen som helhet på 6,2 prosent for 2019 – dette er høyere enn næringens gjennomsnittlige årlige vekst for de siste ti årene.

Men for at helsenæringen skal vokse videre er det særlig to ting bedriftene etterspør:

  • Markedstilgang – bedriftene i helsenæringen, både industri- og behandlingsbedriftene, trekker frem tilgang til offentlige anbud og konkurranse på like vilkår som den største flaskehalsen for videre vekst. Det er særlig mindre bedrifter og selskaper med inntekter fra både inn- og utland som opplever tilgangen på offentlige anbud som dårlig.
  • Skaleringskapital – det trekkes frem av et flertall av bedrifter at de savner støtteordninger som er innrettet mot skalering og internasjonalisering.

Alle vi som driver helsenæringen i Norge står klare til å bidra. Vi ønsker å være med og dekke Norges behov for beskyttelsesutstyr, respiratorer, diagnostisering, monitorering, IKT-løsninger, helsepersonell og behandling. Sammen representerer vi alle mulighetene helsenæring kan tilby og det offentlige helsevesenet kan trenge bistand fra, for å møte dagens – og morgendagens –utfordringer, i Norge så vel som internasjonalt.

Helsenæringens Verdi 2020 rapporten ble lansert 30. april og du kan se lanseringen HER

Rapporten kan også lastes ned: Helsenæringens verdi 2020

Rapporten utarbeides av Menon Economics i samarbeid med konsortiet i helsenæringen:

More articles
External Media
Helseprosjekt i Bærum får pengestøtte
27.05.2020
External Media
Norsk helseteknologi til topps i EU
20.05.2020
External Media
Covid-19 kræver nye løsninger i sundhedssektoren
19.05.2020