fbpx

Grenseløse muligheter for norsk helseteknologi

  • More news on Norway Health Tech

I midten av mars var norske helseteknologiselskaper i Gøteborg og Halland i Sverige for å matche sine løsninger med svenske behov. Anledningen var scaleup-programmet Global Growth Sweden i regi av Innovasjon Norge, der Norway Health Tech er en av samarbeidspartnerne.

Gøteborg-regionen er kanskje mest kjent for fornøyelsesparker og bilprodusentene Volvo og Saab, men den er så mye mer enn det. Byregionen har til sammen over 1 million innbyggere og er å regne som Sveriges innovasjons-sentrum, der den står for hele 33 prosent (tilsvarende 41 milliarder kroner) av landets samlede investeringer i forskning og utvikling. Helsektoren er også en betydelig bidragsyter til verdiskapingen i regionen. Sahlgrenska sjukhuset er Sveriges største sykehus, og hele 45 000 mennesker jobber i helsesektoren i regionen, som til sammen har et budsjett på 35 milliarder svenske kroner. Gøteborg er også basen for farmasiselskapet AstraZeneca sin forskningsavdeling, som sysselsetter 2800 mennesker.

Global Growth- programmet til Innovasjon Norge består av fire samlinger, og turen til Vest-Sverige var samling nummer tre for de syv norske deltagende skaleringsselskapene.

Emma Hallenberg og Annica Grimberg Lignell i Sahlgrenska Science Park fortalte hvordan de har koblet sammen et komplett økosystem med entreprenører, store selskaper, akademiske institusjoner, sykehus og kommuner for å øke implementering av vekst innen helseteknologisektoren i Sverige.

Iris Øhrn fra Business Region Gøteborg fortalte om viktigheten av å etablere kontor i regionen, juridisk og fysisk, og Johanna Lundgren fra AllAgeHub presenterte sin plattform og testhub for digitale helsetjenester som 13 kommuner i regionen bruker. Plattformen lar leverandører av helseteknologiske løsninger pitche og møte kommunene for å teste og pilotere.

Iris Öhrn, Business Region Gøteborg

 

Peter Kelly ved Sahlgrenska Sjukhuset sin seksjon for innovasjon og teknologi fortalte om hvordan de tilrettelegger for at helsepersonell kan jobbe med innovasjon, både for å få tilgang til nye ideer, men også for å berike deres arbeidshverdag og forebygge burnout blant en gruppe som opplever stadig høyere arbeidsbelastning.

Gruppen av helsegründere fikk også reise lenger sør, til Halmstad og Halland-regionen for å lære mer om regionens datadrevne helseprosjekter, deriblant sammenslutningen Leap for life.  Her fikk de norske selskapene også pitche for et knippe kommuner som opplever de samme demografiske samfunnsutfordringene som Norge; økning i kroniske sykdommer og multimorbide (sammensatte) lidelser, eldrebølge og knapphet på helsepersonell.

Gründerne opplevde de to intense dagene som nyttige.

– Dette har vært veldig fruktbart for oss. Vi har truffet riktige folk, lært mye nytt og fått bekreftet noen hypoteser. Jeg opplever svenskene som behjelpelige og åpne. Opplegget har overgått våre forventninger. Det har gitt oss svar som gjør det enklere å justere og tilpasse vårt tilbud til det svenske markedet, sier Jan Inge Ebbesvik fra Motitech, som har laget til et sykkel- og filmkonsept som motiverer eldre og personer med demens til å bli mer aktive. Selskapet har allerede Karlstad kommune som kunde, men nå ønsker Bergen-selskapet å foreta nye «tråkk» inn i det svenske markedet.

Jan Inge Ebbesvik, Motitech

– Fremover vil Sverige ha et ekstra fokus, forteller Ebbesvik.

Ellen Cathrine Andersen fra SensCom fremhever også programmets relevans og skreddersøm som positivt.

– Vi har lært mye om det svenske markedet, og hvilke muligheter som ligger i det. Vi har blitt koblet til relevante kommuner. Nå handler det om å omsette kunnskapen til målrettet salgsarbeid. Det interessante med Sverige, er at andelen private aktører er større, og dersom vi har gode caser kan veien til salg være kortere her, sier Andersen.

More articles
Sparer personell med smart logistikk
31.03.2023
Grenseløse muligheter for norsk helseteknologi
22.03.2023
Styrker satsingen på kunstig intelligens i Trondheim
13.03.2023
Utveksler erfaringer for å lykkes i Tyskland
22.02.2023