fbpx

Gjennom Innovasjonsrammen kan små og mellomstore bedrifter som er medlem i Norway Health Tech få støtte

april 16, 2019

Bedrifter kan få støtte til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter. Støtten kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide frem til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

Innovasjonsrammen kan støtte forstudier med inntil 50% av de godkjente kostnadene. Maksimalt støttebeløp er kr 150.000. For Forprosjekter er maksimalt støttebeløp kr 300.00 og støtten beregnes etter regelverket for «eksperimentell utvikling».
For å søke om støtte gjennom Innovasjonsrammen må vedlagt mal for søknad sendes til Norway Health Tech, v/ Mette innen 26. april 2019.
Hva slags type prosjekter kan støttes?
– Prosjektene er i en tidlig fase av en innovasjonsprosess.
– Prosjektene skal være basert på et reelt samarbeid mellom to eller flere bedrifter med komplementær kompetanse.
– Prosjektene skal utvikle en ide om en innovasjon som både har en nyhetsverdi og som forventes å ha et forretningsmessig potensial.

Hvilke bedrifter kan delta i slike samarbeidsprosjekter?
– Samarbeidspartnerne må være private bedrifter som er uavhengige av hverandre, dvs. ikke ha felles eierskap. Offentlige foretak eller FoU-/utdanningsinstitusjoner kan ikke støttes gjennom ordningen. Heller ikke en klyngeorganisasjon kan inngå som partner.
– Initiativet til et prosjekt må komme fra en eller flere klynger som er aktive deltakere i Norway Health Tech. En bedrift som er medlem i klyngen kan initiere et prosjekt med en samarbeidspartner utenfor klyngen.
– Initiativet til prosjektet kan komme fra både SMB og store bedrifter, men halvparten av deltakerne skal være SMB
– Utenlandske selskap kan delta som samarbeidspartner, men kan ikke støttes av Innovasjonsrammen.

For å søke om støtte gjennom Innovasjonsrammen må vedlagt mal for søknad sendes til Norway Health Tech, v/ Mette innen 26. april 2019.

Spørsmål rettes til: Mette.Aastad@norwayhealthtech.com