fbpx

E-helseselskapet Bliksund akselerer veksten med Monterro på laget

  • More news on Norway Health Tech

Investeringsselskapet Monterro som er spesialisert på programvareselskaper i Norden, blir majoritetseier i det markedsledende e helseselskapet Bliksund. Målet er vekst og internasjonalisering for å støtte flere kunder i helsetjeneste og nødetater.

Oslo, 1 mars 2021

Det Grimstad-baserte selskapet Bliksund mer enn tredoblet inntektene i fjor sammenliknet med året før. Veksten er knyttet til selskapets to produktgrupper hvorav den ene er et styringsverktøy for nødetater, mens det andre er et pasientjournalsystem for ambulansetjenesten.

Bliksund ambulance mobile application

Monterro har kjøpt mer enn halvparten av aksjene i Bliksund. Grunderne eier resten. I det videre vil Monterro i samarbeid med eksisterende ledelse legge grunnlaget for høyere tempo i videreutviklingen av applikasjonene, utvidelse av produktporteføljen på Bliksunds digitale plattform gjennom oppkjøp og nyutvikling, og inntog i andre land. Så langt har selskapet konsentrert seg om Norge.

-«Denne investeringen er hundre prosent i tråd med Monterros modell. Vi skal støtte de svært dyktige gründerne og øvrig ledelse i Bliksund med videreutviklingen av selskapet. Det innebærer produkt og produktspekter, og det innebærer internasjonal vekst. Sammen kommer vi til å vokse – primært organisk. I tillegg kommer vi til å lete etter riktige oppkjøpsmuligheter,” sier Roald Hunvik, partner og Norgessjef i Monterro.

Bliksund ble etablert i 2010, og besitter tung domenekompetanse innen akuttmedisin, helsetjeneste og nødetatene for øvrig – i tillegg til ledelse av enhetene de nå utvikler produkter for. Selskapet jobber tett med kundene som skal bruke systemene. Det har vært sentralt for å sikre brukervennligheten i løsningene. Bliksunds løsninger er kompatible med andre sentrale støttesystemer – som EPJ-systemer – som benyttes hos kundene.

– ”Vi har en rolle i den pågående digitaliseringen av helsetjenesten i Norge. Målet er å være relevant i enda flere deler av helse-Norge, og fremfor alt å bidra til det samme i andre land. Vi ser i første omgang på Sverige, Danmark og Storbritannia, men er også åpne for andre muligheter,” sier administrerende direktør Tor Laukvik i Bliksund.

Bliksunds kunder er godt fornøyd med produktene og leveransene. Det gjenspeiles i kundeundersøkelser og i selskapets solide posisjon i sin markedsnisje i Norge. Ettersom arbeidsflyten er temmelig lik verden over, og det forventes omfattende forestående digitaliseringsbølge innen helsetjenester globalt, er vekstambisjonene store.

– ”Bliksunds produkter er høyt verdsatt i bruk hos kundene. Vi har klokketro på at de danner et godt utgangspunkt for bedre oversikt og kontroll for brukerne, og muliggjør digital samhandling. Vi er glade for at vi nå har funnet en medinvestor som er kjent for sin dyktighet til videreutvikling og vekst i nye markeder. De er spesialisert på IT-bedrifter som vår. Gjennom eierskapet får vi tilført uvurderlig strategisk kompetanse og finansielle muskler,” sier Laukvik.

Kontaktpersoner:


Roald Hunvik, Norgessjef, Monterro. Tlf: +47 936 84 796


Tor Laukvik, administrerende direktør, Bliksund.Tlf: +47 913 05 206

Om Bliksund
Bliksund er et softwareselskap etablert i 2010 i Grimstad, bestående av 28 ansatte som er utviklere og fagfolk fra nødetater og helsetjeneste. Medarbeiderne kjenner de som jobber med å hjelpe andre, og har derfor det beste grunnlag for utvikling av programvare for dette markedet.. Ettersom løsningene benyttes av mennesker i krevende situasjoner er brukervennlighet og stabilitet avgjørende. Ambisjonen er å bli markedsledende med basis i de to produktene EWA – elektronisk ambulansejournal, og GRID – en portal som gir utrykningspersonell tilgang til sentrale støttesystemer.
www.bliksund.com

Om Monterro
Monterro er et ledende investeringsselskap innen virksomhetsorientert programvare i Norden. Målet er å gjøre nordiske programvareselskap markedsledende. Med operasjonell erfaring fra vellykket utvikling og drift av programvareselskaper som Pointsec, Episerver og Orc Software, jobber Monterro aktivt med sine porteføljeselskaper for å skape vekst. En betydelig del av fondets kapital, 30 prosent, kommer fra Monterros grunnleggere og ansatte. Selskapet ble dannet i 2012 og har siden gjort 16 selskapskjøp og 16 ytterligere oppkjøp. I Norge er Monterro investert i selskapene Checkd, Eikos og Bliksund.
www.monterro.com

More articles
E-helseselskapet Bliksund akselerer veksten med Monterro på laget
04.03.2021
External Media
Oppdrag og bestilling til helseforetakene i 2021
24.02.2021
External Media
Oslotech nytt medlem i buildingSMART Norge
10.02.2021