Årets Selskap og Årets Medlem er kåret!

Cluster — desember 12, 2017

Attensi og Sunnaas Sykehus fikk hver sin utmerkelse under Norway Health Techs klyngemøte 5. desember – som Årets Selskap og Årets Medlem.

Ett nytt år er snart omme og Norway Health Tech har benyttet førjulstiden til å gjøre et tilbakeblikk over årets mange aktiviteter og høydepunkter. Vi vet alle at det skjer en hel del blant helseklyngens (stadig økende) 217 medlemmer og tempoet er høyt. Hvert år har Norway Health Tech vurdert klyngens virksomheter og bemerket seg noen medlemmer som har utpekt seg spesielt mye det siste året. Selv om valget mellom mange hardtarbeidende og aktive klyngemedlemmer var utfordrende, var det ikke vanskelig å legge merke til spillteknologibedriften Attensi og rehabiliteringssykehuset Sunnaas.

Kåringen fant sted under Norway Health Techs klyngemøte 5. desember som var en samling hvor strategi, planer og kunngjøringer ble presentert, etterfulgt av julehygge blant medlemmene. Her ble også de to virksomhetene fremhevet ved å få tildelt tittelen «Årets Selskap» og «Årets Medlem».

Årets Selskap – Attensi

Bakgrunnen for utnevnelsen av årets bedrift grunnet i et ønske fra klyngen om å synliggjøre de fantastiske resultatene som har blitt gjort i året som har vært. Selskapet som blir Årets Selskap har vist evne til å svare på markedets behov, utvikle løsninger for flere sektorer og sett muligheter der andre ser begrensninger.

Årets Selskap har vokst fra å være en beskjeden gründerstartup i 2009 til en stor og profitabel bedrift i 2017. De har blitt kåret til Gasellebedrift for tredje år på rad, noe som betyr at de har på imponerende vis, doblet omsetningen de siste fire årene. Det er med stor glede at vi gratulerer Attensi som Årets Selskap.

«Det var en fantastisk hyggelig overraskelse å få prisen som Årets Selskap! Vi må også få lov til å gratulere en av våre gode samarbeidspartnere, Sunnaas med prisen for Årets Medlem! For Attensi har både tett samarbeid og tett samlokasjon med Norway Health Tech vært strategisk viktig helt siden vår første inngang i helse-Norge i 2013. Helsesektoren er nå et av våre største satsningsområder og Norway Health Tech er en av våre sterkeste samarbeidspartnere i dette arbeidet. Høy faglig kvalitet både på arrangementer og nettverk/medlemmer, samt en enestående evne til å sette dagsorden gjør at vi gleder oss stort til fortsatt vekst og utvikling under denne paraplyen!», forteller CEO i Attensi, Anne Lise Waal.

Attensi – Årets Selskap

Årets Medlem – Sunnaas Sykehus

Årets Medlem er en stor glede for Norway Health Tech å presentere. Denne utnevnelsen representerer en virksomhet som har stor betydning for klyngen i form av engasjement, positivitet og evnen til å spille hverandre gode. I tillegg representerer denne utnevnelsen noen som ønsker en endring og arbeider hardt for å løfte helse-Norge til et nytt nivå – og går selv fram som et fremragende eksempel. Det kommer nok ikke som noen overraskelse at Årets Medlem ble Sunnaas Sykehus.

For at helseindustrien skal vokse må man ha tilgang til testmiljøer og kunder. Kunden i Norge er først og fremst offentlig, og det er derfor viktig å ha en institusjon med på laget som har åpne dører og en «ja-holdning».

Sunnaas skiller seg spesielt ut ved at de alltid er de første til å ønske ny teknologi velkommen for testing. De stiller opp på prosjekter som ikke nødvendigvis er kjernevirksomhet men er svært viktig for at innovasjon skal få utbredelse og ny teknologi tas inn i drift. De deltar også i utvikling av nye produkter og tjenester sammen med selskapene slik at man sikrer at resultatet dekker behovet – alltid engasjerte og ivrige underveis. De leverer på tidsfrister, åpner dører og er en unik pådriver for innovasjon i offentlig sektor. Sunnaas har vært pilotkunde til flere innovasjonsselskaper, deriblant Norway Health Tech-medlemmene Otivio og Diffia.

«Det var utrolig hyggelig og det betyr mye for oss», uttrykker Sveinung Tornås, Innovasjonssjef ved Sunnaas Sykehus. «Dersom vi skal lykkes med å skape fremtidens helsetjenester er det helt avgjørende å ha et tett samarbeid med helsenæringen. Enten det gjelder mer etablerte selskaper eller start-ups som kommer med nye ideer eller teknologier, ønsker vi å skape gode løsninger sammen. Det er veldig flott at sykehuset får en sånn oppmerksomhet. Vi strekker oss ganske langt for å legge til rette for klinisk utprøving, og derfor er dette en anerkjennelse for mange på Sunnaas. Et annet viktig poeng er å faktisk følge opp og faktisk anskaffe løsningen, dersom den gjennom utprøving har vist seg å løse behovet».

Norway Health Tech takker både Attensi og Sunnaas Sykehus for formidable bidrag i klyngen, vi er glade og stolte over å ha så sterke pågangsdrivere i vårt nettverk. Vi ønsker dere hell og lykke fremover og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i det nye år.

To left: Sales Director in Attensi, Sølve Johannessen, To right: Carl-Christian Gilhuus-Moe, chairman of the board, Norway Health Tech.
Sallgsdirektør i Attensi, Sølve Johannessen (t.v.), mottar prisen som Årets Selskap av Carl-Christian Gilhuus-Moe(t.h.) Chairman of the board, Norway Health Tech.
To left: Head of Innovation at Sunnaas hospotal: Sveinung Tornås, To left: Carl-Christian Gilhuus-Moe, chairman of the board, Norway Health Tech.
Innovasjonssjef på Sunnaas Sykehus, Sveinung Tornås (t.v.), mottar prisen som Årets Medlem av Carl-Christian Gilhuus-Moe.