Tankeboksen – Braive

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Henrik Haaland Jahren

Telefon

+47 93454573

Adresse

Rosenborgsgata 3, 0356 Oslo

Etablert

2015

Braive utvikler evidensbasert informasjonsvideoer og behandlingsprogram som hjelper våre brukere bedre egen mentale helse. Våre lavterskeltilbud er tilpasset brukerens behov, bygd på evidensbaserte metoder og tilbys til en lav kostnad. Vi jobber konstant med videreutvikling av våre tjenester gjennom samarbeid med helse sektor og akademia, samt tilbakemeldinger fra våre brukere. Brukere kan gjennomføre våre program på egenhånd og/eller i samarbeid med fastlege eller annet helsepersonell.

Misjon

Forbedre menneskers mentale helse gjennom å tilby rimelig, tilgjengelig og evidensbasert behandling og ferdighetsutvikling, verden over.

Vision

Være førstevalget for mennesker som ønsker å forbedre sin mentalitet med hjelp av online læring, samt aktivt redusere stigma rundt mental helse behandling og vedlikeholdstrening.