fbpx

SuperEgo AS

Digital health —

Kontaktinformasjon

Henning Meier

Mobil

+47 404 70 005

Adresse

Jarleveien 4, 7041, Trondheim

Ansatte

7

Etablert

2014

SuperEgo AS utvikler innovative digitale løsninger for psykisk helse basert på validert forskning. Slik skaper de løsninger som øker tilgjengeligheten til psykisk helsehjelp uten at det går på bekostning av kvaliteten på behandlingen. Dette reduserer barrierer og gir tilgang til individtilpasset, evidensbasert psykologisk behandling.

SuperEgos hovedprodukter går under Overvinneparaplyen. Overvinne app er et transdiagnostisk terapiprogram som gir bruker innsikt, teknikker og metoder for å håndtere psykiske utfordringer. Appen gir også individuelt tilpasset behandling basert på brukerens rapporterte stemningsleie. Overvinneklinikken baserer seg på digitale psykologkonsultasjoner og består av psykologer med bred og variert fagkompetanse, inkludert i bruk av digitale løsninger i behandling. Selskapet brukerv digitale hjelpemidler i kombinasjon med konsultasjoner og skaper en heldekkende løsning som tilpasser behandlingen etter brukers behov. Alle produkter er utviklet gjennom et nært samarbeid mellom psykologer og teknologer.