fbpx

Sunnaas Sykehus

Connected Care/Digital Health —

Kontaktinformasjon

Sveinung Tornås

Telefon

+47 99159137

Etablert

1954

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset behandler rundt 3000 pasienter inneliggende pr. år. I tillegg kommer ca 4500 polikliniske konsultasjoner. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. Forskning, innovasjon og undervisning står sentralt i foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over. Sunnaas sykehus HF har et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet faglig og strukturelt i regionen.

Sunnaas sykehus tar i mot ideer fra pasienter, pårørende, ansatte og andre interessenter. Videre har vi ett tett samarbeid med en rekke firmaer knyttet til utprøving og videreutvikling av produkter (testbed). Med utgangspunkt i sykehuset målgrupper har vi et særlig fokus rettet mot innovasjoner i forhold til bevegelse, kognisjon, pasientsikkerhet, robotikk, virtuelle løsninger og gamification. Har du en god ide eller produkt, så vil vi gjerne høre fra deg!