Skannex

Medical device —

Kontaktinformasjon

Siri Stabel Olsen

Telefon

+ 47 99252274

Adresse

Gaustadalleén 21, NO-0349 Oslo, Norway

Etablert

2006

Point of Care (PoC)-testing, også kalt hurtigtesting, er stadig økende. Hurtigtesting bidrar til forbedret menneskelig diagnostikk og reduserte kostnader. Hurtigtesting er også viktig for å sikre mattrygghet fra «gård til bord». Skannex tilbyr automatisert avlesning av hurtigtester som benyttes innenfor human diagnostikk, narkotikatesting, veterinær diagnostikk og mattesting.

Skannex’ tilbyr avlesnings teknologi:

  •  som gir umiddelbare testresultater
  •  både i form av håndholdt, mobilt- eller lab avlesnings instrument
  •  som muliggjør trådløs overføring av data
  •  med brukervennlig design som minimerer risikoen for feil bruk
  •  der kunden kan utvikle sitt eget designede instrument basert på Skannex software

Skannex er et B2B-selskap. Våre kunder er selskaper som selv produserer hurtigtester men som trenger et avlesnings instrument for å møte markedets krav til automatisering. En gruppe Skannex’ kunder selger sine tester sammen Skannex avlesnings instrument til legekontorer, akuttmottak, private test laboratorier. En annen gruppe av Skannex’ kunder selger Skannex avlesnings instrument med sine spesifikke tester til kornmøller, mat produksjons selskaper, offentlige matsikkerhets laboratorier.

Skannex avlesnings software og instrumenter er meget fleksibel, og gjør det mulig for kundene å øke sin potensielle markedsandel ved å tilby en automatisert plattform for avlesning av sine spesifikke tester.