fbpx

Sintef

Connected Care/Digital Health — Diagnostics — eHealth (ICT) — Medical device —

Kontaktinformasjon

Frode Strisland

Telefon

+47 934 52439

Adresse

Strindvegen 4, Trondheim / Forskningsveien 1, Oslo

Etablert

1950

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til å møte samfunnsutfordringene og skape verdier og innovasjon. Vi bidrar til å skape effektive og gode løsninger for helse- og omsorgstjenesten med fokus på behovene til brukere, pårørende og ansatte. Gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikler vi kunnskap og løsninger sammen med kommuner, helseforetak og bedrifter og gir derved vesentlige bidrag til tjeneste- og produktutvikling i sektoren.

Bruk av nye digitale løsninger gir muligheter for forebygging, behandling og oppfølging av pasienter og samhandling mellom aktører. Smarte sensorsystemer, kunstig intelligens og dataalgoritmer gir nye verktøy og beslutningsstøtte på ulike nivå. SINTEF har også utviklet metoder og verktøy for tjenestedesign og innovasjon i helsesektoren og tilbyr også økonomisk og samfunnsmessige analyser, samt evaluering av effekter.

SINTEF er en attraktiv FoU-partner med et solid nasjonalt og internasjonalt nettverk, blant annet gjennom en rekke EU-prosjekter på området. Vår kunnskap er etterspurt for å løse viktige utfordringer innen helse og velferd i Norge, Europa og i utviklingsland.

Våre forskningsområder innen helse og velferd:

  • Velferdsteknologi, digitalisering og e-helse
  • Teknologi for diagnostikk og behandling
  • Helsebygg
  • Helse- og velferdstjenester
  • Arbeidsliv
  • Levekår og folkehelse