Safety 365

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Bjørn-Arild Woll

Telefon

+47 400 56 131

Mobil

+47 400 56 131

Adresse

Medical Growth House, Gaustadalleen 21, 0349 OSLO

Ansatte

3

Etablert

2017

Tid er avgjørende i akutte situasjoner. Vårt mål er å redusere tiden det tar å få hjelp ned mot 1/3 av tiden det tar i dag. Dette målet vil vi nå ved bruk av smarte personlige enheter, effektive apper, sertifiserte akutthjelpere og akuttdroner.