RisCo

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Svein-Harald Utgård

Telefon

+47 91324345

E-post

shu@risco.no

Adresse

Håkon den gamles gate 5, 9008 Tromsø

Etablert

2000

RisCo ble stiftet i år 2000, etter mer enn 15 års erfaring fra utvikling, implementering og bruk av arbeidsflytsystemer og kommunikasjon for radiologi ved sykehus i Nord-Norge. I dag har vi kunder både i privat- og offentlig sektor. De fleste av våre kunder er i Norge, men vi har også installasjoner i flere EU land, bl.a. Sverige, Danmark og Tyskland

  • HelseMail. Vår løsning for en lovlig, sikker og kryptert kommunikasjon av sensitiv informasjon. Man kan enkelt sende og motta data fra andre aktører, både i Norge og mellom andre EU land.
  • TRIS. Med lang erfaring innen utvikling og tilrettelegging av papirløs arbeidsflyt ved en radiologisk avdeling har vi utviklet vårt RIS med fokus på brukeren. Vår nye versjon kan kjøres som en skyløsning. Enkelt å installere og lett å implementere.
  • ARCIDIS. Teleradiologisk løsning som gir en sikker og effektiv utveksling av radiologisk informasjon, både bilder (PACS) og tekst (RIS). Vi tilbyr en sømløs integrasjon mot de fleste RIS og PACS, og gir kundene mulighet til utveksling av både historiske data og granskningsoppdrag.