fbpx

Improve Performance International AS

Digital health —

Kontaktinformasjon

Ronny A. Nilsen

Mobil

+47 92804155

Bakgrunn:

Improve Performance International AS ble etablert av Daglig leder og grunder Ronny A. Nilsen høsten 2016.

Grunnlaget for etablering er basert på algoritme for å systematisere forbedringsprosesser knyttet til næringsliv, helse og idrett. Ambisjonen er å skalere løsningen internasjonalt ut fra eget Software selskap.

Improve har vært utviklet basert på behov og tilbakemeldinger fra ulike kunde oppdrag siden 1991 i tett samarbeid mellom kunde, ResultatPartner og Improve.

Resultatet er en utprøvd og dokumenterbar metode som effektiviserer forbedringsprosesser.

Konsept:

  • Improve identifiserer og utvikler digitale verktøy og plattformer som styrker og effektiviserer helserelaterte prosesser, forbedrer livskvalitet og legger til rette for kompetanseutvikling og deling.
  • Improve skal bidra til å forbedre folks helse på en raskere og mer effektiv måte.
  • Improve retter seg mot langvarige livsstilsendringer og kontinuerlig oppfølging av brukere.
  • Gjennom å legge planer ut ifra individets egne forutsetninger, ambisjoner og ønsker, utvikles et skreddersydd program for personlig utvikling på både mentale, sosiale og fysiske nivå.
  • Det settes korte og langsiktige mål, og gjennom personlig oppfølging og såkalte user-communities (både IRL og virtuelt), styrkes sannsynligheten for å oppnå ønsket effekt og resultat.

En plattform:

Improve ønsker å samle alt av relevant informasjon for brukerne på én plattform:

Her vil man kunne finne eget program, egne resultater og progresjon, i tillegg til å ha et community, der man deler erfaringer, og gir hverandre støtte og motivasjon.

I tillegg ønsker man her å inkorporere kunstig intelligens ved at relevant informasjon knyttes direkte opp mot enkeltbrukere, for eksempel forskningsartikler om kostholds anvisning for spesifikke helsetilstander, osv.

Corona:

Plattformen viser seg å være spesielt effektiv i disse corona tilstander der hundre tusenvis av mennesker nå opplever et særskilt behov for samhandlig. Åpne og lukkede forum kan opprettes for vanlige medlemmer samt for fagressurser som på en enkel og effektiv måte kan dele viktig informasjon og beste praksis.