fbpx

Qmed Consulting

Medical device —

Kontaktinformasjon

Helene Quie

Mobil

+45 30 50 38 42

Adresse

Qmed Consulting A/S Koebmagergade 53, 1. DK-1150 Copenhagen K.

Etablert

2006

– Muliggjør bedre helse fra idé til inntekt.

Qmed Consulting tilbyr strategiske konsulenttjenester basert på kunnskap, erfaring og kompetanse fra et resultatorientert og motivert team av internasjonale medisinske strategiske rådgivere, CRO-spesialister og kommersielle helsepersonell.

Vårt mål er å være en del av teamet som vellykket baner vei for nye godkjenninger av medisinsk utstyr som muliggjør mer effektive prosedyrer samtidig som pasientens sikkerhet, utfall og livskvalitet forbedres, slik at oppfinnere og investorer oppnår suksess.

Vi bidrar til å skape suksess for våre kunder basert på internasjonal praksis, nært personlig samarbeid og løsninger for enhetsgodkjenning som tjener deres beste.

På Qmed Consulting mener vi at den eneste måten å sikre den beste løsningen for alle involverte, er å basere våre anbefalinger og aktiviteter på våre kunders reelle behov.

Vårt fokus er å supplere din egen kompetanse, ikke erstatte dem. Det betyr at når du samarbeider med oss, kan du være sikker på at vi kun vil foreslå aktiviteter som du heller ikke har tilstrekkelige ressurser til, eller at du foretrekker at vi aksepterer ansvar for å frigjøre dine egne ressurser til andre oppgaver.