Prediktor Medical

Medical device —

Kontaktinformasjon

Espen Krogh

Telefon

+47 91 83 87 90

Adresse

Habornveien 48B, 1630 Gamle Fredrikstad, Norway

Etablert

2013

Prediktor Medical utvikler en ikke-invasiv (ublodig) kontinuerlig blodsukkermåler for diabetesmarkedet (NI CGM). Produktet markedsføres som BioMKR (“biomarker”), bæres på armen og bruker fysiske sensorer og avanserte algoritmer for estimering av glukose hvert 30. sekund. I forhold til andre CGM’er, penetrerer ikke vårt produkt huden, og det er ingen forbruksartikler.