fbpx

Pletly

Connected Care/Digital Health — IT/ Saas —

Kontaktinformasjon

Marius Mathisen

Telefon

+47 40 63 93 21

Mobil

+47 40 63 93 21

E-post

mm@pletly.com

Adresse

Pytterønningen 33, 3145 Tjøme

Ansatte

2

Etablert

2021

Historie

Som foreldre til en jente, Angelina, med diagnosen «moderat psykisk utviklingshemning» har vi levd med utfordringene Pletly ønsker å løse i flere år. Vi har prøvd ut diverse applikasjoner og hjelpemidler over årene, hvor samtlige i beste fall har gitt oss begrenset nytteverdi og i verste fall skapt flere utfordringer under bruk enn de har løst problemer.

Vi lever en hverdag hvor kun hennes nærmeste familie forstår Angelina og har et særlig innsyn i hvem hun er og hennes liv, samtidig er Angelina nå 17 år og står ovenfor en ny fase i livet hvor avlastningstilbud og andre offentlige tilbud vil gradvis vil ta over mer av ansvaret for Angelina. Dette føles veldig skummelt for oss som hennes foreldre å overgi et ansvar for vår sårbare datter til andre, med begrenset innsyn og forståelse for hvordan Angelina egentlig har det. Vi ønsker derfor nå å bruke vår kompetanse og våre ressurser til å løse dette problemet. Ikke bare for oss, men for alle andre som er i vår situasjon.

I 2012 utviklet Marius et spill på iPad for å bidra til Angelinas læring og kognitive utvikling, Angelinas Verden. Applikasjonen ble brukt på skoler, barnehager og privat over hele Norge, med over 10 000 nedlastninger. Dette uten noen form for markedsføring. Det fikk både nasjonal og internasjonal dekning, som igjen ble brukt til å samle inn midler til Jeløy Skole (for funksjonshemmede) til innkjøp av iPad og applikasjoner. Dette for å få i gang et større søkelys på bruk av digitale hjelpemidler.

https://www.dn.no/studier/fikk-en-ny-verden-i-julegave/1-1-1928656

https://www.ign.com/articles/2012/11/14/dad-makes-game-to-help-child

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/app-for-psykisk-utviklingshemmede-1.8681401

https://www.tek.no/nyheter/feature/i/50OqmO/pappa-laget-eget-spill-til-angelina

Pletly

Navnet Pletly er inspirert av det engelske ordet «completely», da dette er en dekkende beskrivelse av vår visjon. Vi skal være en total leverandør av applikasjoner som samles under et helhetlig økosystem. Vi ønsker å produsere produkter som er så fleksible at de dekker hele behovet til brukeren, men også hele behovet til de nærmeste pårørende og andre ansvarspersoner. Pletly Pal som er selve hjertet i økosystemet vil bidra til at alle pårørende vil få innsyn i hele brukerens liv og behov. Våre brukere skal føle seg hele.

Pletly er et økosystem for hjelpemidler rettet mot funksjonshemmede, eldre og alle andre med spesielle behov. Med en applikasjon, Pletly Pal, som en hub/fjernstyring og sentral for hele økosystemet kan både pårørende og brukere ha et sentralt punkt for både administrasjon av tilknyttet applikasjoner og relevant kommunikasjon vedrørende brukere. Pletly økosystemet bruker moderne teknologi som skyløsning, maskinlæring, UI/UX osv. for å skape merverdi for brukere. Dette vil gjøre brukere trygge på et helhetlig designuttrykk som de er kjent med, kunne kommunisere til pårørende ting som kunstig intelligens plukker opp og alltid holde alle pårørendes enheter synkronisert.

Pletly som økosystem vil også ha et stort fokus på samarbeid med andre hjelpemidler og kommunikasjon på tvers av applikasjoner via API. Dette skaper verdi for Pletly som et økosystem, men også for samarbeidspartnere som kan ta del i økosystemet.