fbpx

Norsk regnesentral (NR)

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Wolfgang Leister

Telefon

22852578

Adresse

Gaustadalléen 23, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo

Etablert

1952

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er IKT og statistisk modellering.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans/forsikring, jordobservasjon, klima, helse, forvaltning og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte informasjonssystemer.

NR er alltid åpen for nye oppdrag. Vi ønsker de krevende problemstillingene som er viktige for våre kunder. NR har kontorer i Kristen Nygaards hus ved Universitetet i Oslo. NR har ca 75 ansatte, og flertallet av forskerne har doktorgrad. NRs fagområder er metodefag, og vi har dermed et tett samarbeid med mange andre forskningsmiljøer, i tillegg til brukere innen næringslivet og offentlig sektor.

Norsk Regnesentral ble opprettet med en hovedavdeling ved Sentralinstituttet for Industriell forskning og lokale avdelinger ved andre større forskningsmiljøer i 1952. Fra 1958 ble NR et selvstendig forskningsinstitutt under NTNF og ble senere fristilt i 1985. NR var et nasjonalt regnesenter frem til slutten av 60-årene. Da andre miljøer fikk tilsvarende regnemaskiner, ble NR endret til et metodeinstitutt.