No Isolation

Connected Care/Digital Health —

Kontaktinformasjon

Anna Holm Heide

Telefon

+47 482 19 802

Adresse

Christian Krohgs gate 16 0186 Oslo, Norway

Etablert

2015

No Isolation ble stiftet i oktober 2015, med ett eneste formål: å
hjelpe mennesker ut av sosial isolasjon og ensomhet. Grunnleggerne av No
Isolation startet å utforske utfordringene til barn med langtidssykdom og bygget
AV1, en telepresence-robot som lar barn delta i egen hverdag selv når de ikke kan
være fysisk tilstede. AV1 ble soft-launched i Norge i september 2016. I dag har
firmaet skalert salg ut av Norge, og etablert seg i Sverige, Danmark og Nederland,
med et internasjonalt kontor i Amsterdam, Nederland. No Isolation vil fortsette å
utvikle AV1, samtidig som de ser på løsninger for eldre brukergrupper.