Mosseregionens Næringsutvalg

Digital health —

Kontaktinformasjon

Yngvar Trandem

Telefon

91775556

Adresse

Strandgaten 10, 1531 Moss

Etablert

2006

Mosseregionens Næringsutvikling AS er et operativt næringsutviklingsselskap med følgende fokusområder:

  • MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter.
  • MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet.
  • MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter.
  • MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder.

 

MNU ivaretar «næringssjefsrollen» i kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. I tillegg jobber MNU med utvalgte næringsutviklingsprosjekter i hele vårt felles arbeidsplassmarked mellom Oslo og svenskegrensen.