fbpx

Memoria

Connected Care/Digital Health —

Kontaktinformasjon

Elise Tinnan Gjelseth

Telefon

415 24 253

Adresse

Hernesveien 3, 8003 Bodø

Etablert

2015

Memoria er et omsorgsverktøy som digitaliserer livshistorien, og gir enkel tilgang til bilder, historier og relasjoner fra personen sitt liv. I Memoria deler pårørende livshistorien, og gjennom enkel tilgang på informasjon får helsepersonell bedre mulighet til å se mennesket bak sykdommen og utøve god personsentrert omsorg.

For å tilrettelegge aktiviteter og samtaler med utgangspunkt i personens ressurser og interesser, må man ha kunnskap om hva som engasjerer og er meningsfylt for den enkelte. Når denne kunnskapen er lett tilgjengelig kan man enklere bruke kunnskapen i omsorgen, skape mestringsfølelse og ivareta verdighet og selvfølelse.

Når man kjenner personen, og vet hva som er viktig for dem, kan man skape tilhørighet og trygghet gjennom gode samtaler, og bidra til glede og livskvalitet i hverdagen.