fbpx

Medlytic AS

Innovation Company — Service provider —

Kontaktinformasjon

Ida Susanna Fattah

Telefon

41460919

Mobil

41460919

Ansatte

3

Etablert

2018

Gjennom spørreundersøkelser, paneldiskusjoner og brukertester deler vi innsikt og kunnskap fra helsepersonell med de som utvikler både dagens og fremtidens helsetjenester.

Vi i MedLytic anser det som vårt samfunnsoppdrag å bringe brukerinnsikt og -medvirkning inn i utvikling av tjenester og produkter i helsevesenet, «on demand» og forskningsbasert. På denne måten ønsker vi å øke hastigheten av innovasjon og unngå verktøy og tjenester som ikke er tilpasset reelle behov

Vi bruker kvalitativ og kvantitativ metodikk, og gjennomfører spørreundersøkelser, panel- og gruppediskusjoner og dybdeintervjuer. Vår styrke er vår forståelse for helsepersonell og helsevesenet, som sikrer gode rammer for innhenting av innsikt.

Helsepersonell har en utrolig verdifull innsikt i hvordan helsevesenet fungerer. 

Denne innsikten viser seg å være vanskelig å få tak i for de som utvikler verktøy og tjenester i helsesektoren. Dette kan være noe av forklaringen på at verktøyene som havner i hendene på helsepersonell ofte ikke er tilpasset våre behov. 

Møteplasser på tvers av profesjoner og arbeidsplasser er en viktig måte å skape bedre forståelse for behovene i vår komplekse sektor. Men det er gjennom spørreundersøkelser, paneldiskusjoner og brukertester at vi virkelig klarer å dele helsepersonells kunnskap med de som utvikler både dagens og fremtidens helsetjenester.

Vårt løfte til kunder: 

  • Vi bistår deg med å kartlegge omfang og finne de riktig rammene for den innsikten du trenger.
  • Vi samarbeider tett gjennom hele prosessen og tilpasser oss dine behov.
  • Ved å aktivere vår database med helsepersonell på riktig måte finner vi den innsikten du trenger 

Noen av våre kunder:

Helsedirektoratet, Menon Economics, Felleskatalogen, & Universitetet i Agder (UiA).