Mecsense AS

Medical device —

Kontaktinformasjon

Olav Ellingsen

Telefon

+4748400614

Adresse

Oslo Science Park, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Etablert

2011

Mecsense AS som er lokalisert i Forskningsparken på Blindern utvikler en kontinuerlig ikke invasive indikator for diabetikere som er basert på en ny oppdagelse for måling av egenvekt og viskositet i samarbeid med Mittuniversitet, Emzense AB og ShortLink AB i Sverige og Noliac AS i Danmark. Forandring av egenvekten og viskositeten av kroppsvæskene som skyldes varierende blodsukker blir målt med et genuint fysisk prinsipp som er beskyttet med 2 patentsøknader.

Prinsippet har blitt verifisert under kontrollert miljø i laboratorium og på mennesker med et avvik på mindre enn 15% for målinger som er gjort med å stikke seg i fingeren.

Målsettingen for Mecsense er nå å bygge et mindre antall sensorer for kliniske tester på et velrenommert sykehus i Scandinavia.

I Q4 2026 og Q1 2017 har PZT elementer med forskjellige frekvenser blitt optimalisert og testet på sukkerløsninger hvor den optimale frekvensen har blitt funnet. I tillegg ble det funnet en ny måte å feste sensoren til kroppen som har forbedret sensitiviteten til sensoren. Dette har blitt fulgt opp med tester på 2 diabetikere med oppløftende resultater. Som et resultat av dette er det blitt anbefalt å benytte en annen type PZT med samme frekvens som tidligere.

De første sensorene er forventet å bli tilgjengelige i slutten av 2018.

Prosjektet er støttet av NFR, Oslo MedTech, Innovasjon Norge og Skatte Funn.