fbpx

Leogriff

Law and IPR — Service provider —

Kontaktinformasjon

Andreas Dietzel

Telefon

(+47) 47 41 74 81

Adresse

Kristian Augusts gate 7B, 0164 OSLO

Etablert

2002

IP MANAGERS

Vi håndterer dine immaterielle rettigheter (IP), så du kan fokusere på vekst i din bedrift.

Vårt team har erfaring innen teknologi, forretningsvirksomhet, og saksbehandling rundt patentering, kombinert med direkte erfaring fra industrien når det gjelder håndtering av IP, IP-strategi og IP-basert forretningsutvikling. Denne erfaringen bruker vi når vi jobber med våre klienter og deres IP-strategi.

Vi bidrar med strategisk rådgivning rundt planlegging, verdifastsetting og «freedom to operate» (FTO). Vi handler på vegne av våre klienter ved håndtering av patenter, bedriftshemmeligheter, åndsverk, varemerker, design, og vi bistår om mulige konflikter skulle oppstå.

KUNDEVENNLIG FORRETNINGSMODELL
Vi tjener ikke penger på patent- og varemerkesøknader.  Våre råd er nøytrale og upartiske. Vi fakturerer bare tiden vi bruker. Vi opererer ikke med «skjulte avgifter».

Siden vi kjøper inn betydelige mengder tjenester fra patentkontorer og advokater på våre klienters vegne, så har vi forhandlet frem bedre betingelser og rabatter som kommer deg og din bedrift til gode.