fbpx

Ledidi

Human Life Sciences — IT/ Saas — Service provider —

Kontaktinformasjon

Kent Jordet

Telefon

+47 909 87 573

Mobil

+47 909 87 573

Adresse

Oslo Science Park, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Ansatte

25

Etablert

2016

Vi i Ledidi mener vitenskap er nøkkelen til å løse mange av de grunnleggende helseutfordringene vi står overfor i dag, og at dypere innsikt krever samarbeid mellom forskere på tvers av institusjoner og landegrenser. Vi er her for å inspirere, støtte og gjøre det mulig for forskere å jobbe og samarbeide mer effektivt i arbeidet med å bringe frem verdifull kunnskap som vil gi bedre helse, mer effektive helsetjenester og mindre lidelse.

Vi leverer digitale løsninger som gjør det mulig for forskere å samarbeide sømløst og å effektivt gjøre rådata om til innsikt. Vi gjør vitenskapelige forskningsverktøy mer tilgjengelige i et brukervennlig, digitalt grensesnitt som forbedrer og effektiviserer arbeidsflyten i et forskningsprosjekt og gjør det mulig for forskere å samarbeide i alle ledd av forskningen.

Programvaren vi tilbyr, Ledidi Core, kombinerer studiedesign, datafangstløsninger, database/register, sanntids statistisk analyse og datavisualisering i samme programvare. Ledidi Core er basert på moderne og sikker skyinfrastruktur og designet for å møte de høyeste kravene til datasikkerhet og personvern.

Vi opererer i skjæringspunktet mellom moderne cloud computing og helsevitenskapelig tradisjon. Våre kombinerte ekspertise innen helse, vitenskap og teknologi er både vårt grunnlag for å skape verktøy som møter reelle behov, samt en demonstrasjon av vår sterke tro på betydningen av samarbeid. Vi drives av vårt felles engasjement for å støtte forskere i arbeidet med å skaffe dypere innsikt i kompliserte utfordringer. Løsningene våre er basert på selvopplevde hindringer i helseforskernes hverdag: Vi lager verktøy vi har savnet i vår egen forskning.

Besøk nettsiden vår eller ta kontakt om du vil vite mer!