fbpx

Kunnskapsforlaget

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Thomas Nygaard

Telefon

+4790063936

Adresse

Gullhaug Torg 1, Nydalen, Oslo

Etablert

1975

Kunnskapsforlaget ANS er landets største og fremste forlag innen ordbøker og språkressurser. Forlaget eier og utvikler teknologi og programvare tilpasset språk- og språktilegnelse, herunder teknologi som automatisk kan analysere tekster for å kunne identifisere og fremvise korrekt betydning og forståelse av ord og termer i tekstene.

Forlaget har særlig kompetanse på områder knytte til forståelse av tekster, herunder verktøy som kan bidra til at legmenn kan forstå fagtekster (f.eks. innen medisin: pasienter kan forstå journaler og epikriser som omhandler dem selv).