Innoventus Sør AS

Innovation Company — TTO-Incubators and clusters —

Kontaktinformasjon

Kamilla Sharma

Telefon

404 000 99

Adresse

Terje Løvåsvei 1, 4879 Grimstad, Tordenskjoldsgate 9, Kristiansand

Etablert

1998

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, inkubator og Forny-aktør som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.