fbpx

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Public Health Service Provider —

Kontaktinformasjon

Kristian Devold

Telefon

92680596

Mobil

92680596

Adresse

Eventyrveien 2, 1807 Askim

Etablert

2012

Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS er et interkommunalt selskap for 7 kommuner i Indre Østfold. Befolkningsgrunnlaget er ca. 51.000 innbyggere og selskapet er lokalisert på tidligere Askim Sykehus. Selskapet består i dag av Enhet for Legevakt, Samfunnsmedisin og Enhet for Døgnopphold. I tillegg utføres et større prosjektarbeid for utvikling av rehabiliteringstilbud i kommunene; Innovativ rehabilitering i Indre Østfold.

Legevakten flyttet i 2017 inn i nye flotte lokaler. Triage (NMTS) er innført som hastegradsvurdering De nye lokalene dekker alle legevaktens funksjoner, og legger til rette for utvikling av den akuttmedisinske kjeden. Helsehuset samarbeider med Sykehuset Østfold om teknologisk videreutvikling innen legevakt- og akuttmedisin

Døgnenheten består av 10 senger (7 senger med kommunal akutte døgnplasser og 3 senger for utskrivningsklare pasienter fra sykehus). Lege til lege innleggelse, med tett samarbeid med fastleger, kommuner, legevakt og sykehus. Akuttlege hjelper legevaktslege ved behov, og tar seg av utrykninger og sykebesøk i Indre Østfold. Åpningstid er 24/7.

Prosjekt Innovativ rehabilitering startet høsten 2017 med et tverrfaglig vurderingsteam for rehabiliteringspasienter, og målet er egne senger for intensiv rehabilitering i 2019. Prosjektet tester ut aktuelle og relevant rehabiliteringsteknologi i samarbeid med Sykehuset i Østfold og Sunnaas Sykehus.