fbpx

IBM Norge

eHealth (ICT) —

Kontaktinformasjon

Hege Stokke, Healthcare client executive

Telefon

+47 907 50 908

Adresse

Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norway

Etablert

1935

IBM, med virksomhet i over 170 land, opererer i skjæringspunktet mellom teknologi, forretning og samfunn, og ønsker å bidra til å kunne effektivisere og digitalisere bedrifter og industrier i Norge. IBM har innovasjon og utvikling av nye løsninger som forstår, vurderer og lærer basert på analyse av data som en viktig del av sin strategi, og leverer bransjetilpassede, skybaserte og kognitive løsninger innen Big Data, analyse, sikkerhet, mobilitet og samhandlingsverktøy.

IT-bransjen endrer seg radikalt, og vi vil fortsette å lede an og tilpasse oss. I dag er IBM mye mer enn et ‘hardware, software, services’-selskap. IBM har lagt en strategi som innebærer å utvikle nye løsninger som forstår, vurderer og lærer basert på analyse av data. Disse kognitive løsningene skal leveres på vår skyplattform.

Vi sprenger kontinuerlig rammene for hva som er teknologisk mulig å få til. Derfor er IBM det teknologiselskapet i verden som oppnår flest nye patenter knyttet til teknologi hvert år. Slik flytter vi grensene for hva teknologi kan utrette – og bidrar til å endre verden.