fbpx

HygoTech AS

Innovation Company —

Kontaktinformasjon

Morten Løhre

Telefon

+47 90035550

Mobil

+47 90035550

Adresse

Nedre Kalbakkvei 88 1081 OSLO

Etablert

2017

HygoTech AS er et forsknings- og utviklingsselskap innen helseteknologi. Selskapet adresserer problemet med infeksjoner på sykehus. Dette er infeksjoner som rammer dem som allerede er svekket av annen sykdom, og som dermed ikke har normalt fungerende immunforsvar. Infeksjoner oppstått på sykehus er et alvorlig problem som rammer flere enn noen annen kjent helsetrussel. På EU/EØS-nivå rammes opp mot 3,5 millioner mennesker hvert år, og svært mange av dem som rammes dør eller får varige mén.

Sykehuset tilbys løsninger med lave livsløpskostnader og med prosessforbedrende egenskaper. Selskapet benytter blant annet LIDAR, IOT og AI for å skape innovative og patenterte løsninger som er robuste, brukervennlige og hygieniske.

Selskapet ble etablert i 2017 og har fått innvilget sine første patenter. Den første pilotinstallasjonen er i drift ved et større sykehus i Norge. Første kapitalrunde lukkes i april 2018.